Richard Siuda: Alternativa ke spořicím účtům. Výnos závisí na úroku ČNB

    • Conseq v médiích

Inflace v Česku už řadu měsíců dosahuje dvouciferných hodnot a Česká národní banka s ní bojuje prudkým zvyšováním úrokových sazeb. Banky si za tyto vysoké úroky můžou u centrální banky ukládat volné peníze. Na začátku léta dostali stejnou možnost rovněž klienti. Výnos nově spuštěného Repofondu společnosti Conseq se odvíjí od úrokové repo sazby vyhlášené Českou národní bankou. Od ní se odpočítává v průměru 0,75 procentního bodu, které představují poplatky za správu a další náklady.

Richard Siuda: Alternativa ke spořicím účtům. Výnos závisí na úroku ČNB

Proč jste se rozhodli fond spustit?

Vybízela k tomu změna tržní situace. Žili jsme deset let v prostředí nulových úrokových sazeb. A když se nás někdo ptal, jak investovat konzervativně, jenom jsme krčili rameny. Fondy peněžního trhu ani dluhopisové fondy téměř nic nevydělávaly. V posledním roce ale začala Česká národní banka prudce zvedat úrokové sazby. A banky si dávají na čas, úročení u spořicích účtů příliš nevylepšují. Už před víc než třemi lety jsme spustili fond Conseq depozitní+, ten je ovšem určen jen kvalifikovaným investorům, kteří investují přes milion korun. Když se úrokové sazby ČNB dostaly přes pět procent, byli jsme si jisti, že by to mohlo oslovit i drobné investory.
 

Jak dlouho bude Česká národní banka držet úrokové sazby vysoko?

To bude pochopitelně záviset na tom, jak dlouho se udrží současná vysoká inflační čísla. Stále vidíme, že i při nynější úrovni sazeb existuje tlak na oslabování koruny a centrální banka intervenuje na podporu koruny, ovšem to není dlouhodobě udržitelné. Už teď vidíme, že vyšší sazby v některých segmentech přinášejí určité zpomalování, třeba na realitním trhu už ceny rostou pomaleji. Na druhou stranu na trhu práce je pořád velké napětí, pořád je víc volných pracovních míst než nezaměstnaných. A to bude na inflaci stále tlačit. Čekáme, že ČNB bude muset držet sazby vysoko delší dobu. Nedokážu říct, jestli to budou roky, ale rozhodně se nedá čekat, že bychom se snižování sazeb dočkali do konce roku.
 

Drobní klienti často říkají, že hledají investici, která porazí inflaci. Je pro ně tento fond vhodný? Bude přece z definice vždy vynášet míň, než je inflace.


Teoreticky by k tomu mohlo dojít, ale vždycky jen na krátkou dobu. Ale nezapomeňte, že inflaci vždycky měříme zpětně, zatímco klienti si ukládají peníze teď a do budoucna. Je rozhodující, jaká inflace bude za rok. A to dnes nevíme. Sice to z dnešního pohledu není moc pravděpodobné, ale může být pod sedmi procenty.
Obecně, pokud chce někdo porazit inflaci, měl investovat v posledních deseti letech, kdy se inflace pohybovala kolem dvouprocentního cíle centrálních bank, leckde i níž. Navíc musí být ochoten podstoupit nějaké investiční riziko. S penězi uloženými v bance se inflace poráží těžko. Nový fond je určen pro konzervativní investory, bereme ho jako alternativu ke spořicím účtům. Neměl by se vyznačovat kolísáním na týdenní bázi.
 

Co se stane, až sazby klesnou zpět?

Pokud sazby klesnou někam k nule nebo na jedno procento, kde by už fond při všech nákladech nevydělával, tak bychom nabídli investorům třeba fond krátkodobých dluhopisů. U něj už může být i při nulových sazbách výnos o něco vyšší, ale jeho výkonnost je ve srovnání s Repofondem kolísavější. Budou-li ale úrokové sazby kolem tří procent a banky budou spořicí účty úročit jedním procentem, pak může být náš fond stále konkurenceschopný. Tudíž si myslím, že s námi několik let vydrží. Ale odhadovat, kde budou sazby za pár let, je obtížné. Vždyť kdo by si ještě na začátku roku 2008 myslel, že sazby půjdou na nulu, a v eurozóně dokonce do záporu? Podobně sotvakdo před rokem tušil, že sazby vystoupají na sedm procent.
 

Repofond jste spustili na začátku července. Jaký o něj byl v prvních týdnech zájem a kolik chcete získat do konce roku?

Reakce byla dobrá, přestože v létě lidé obvykle řeší jiné věci. Chodí objednávky v objemu kolem 80 milionů korun týdně, první měsíc fondu bychom měli zakončit s objemem kolem 250 až 300 milionů korun. Možná je to taky tím, že klienti i zprostředkovatelé znali potenciál zmiňovaného fondu pro kvalifikované investory a věděli, jak funguje. Pokud nám tempo vydrží, mohli bychom do konce roku získat zhruba 1,5 miliardy korun. Je to relativně optimistické, ale zároveň dosažitelné. Pro srovnání, ve fondu pro kvalifikované investory je nyní necelých pět miliard korun.
 

Dá se říct, jakou část portfolia by měl Repofond tvořit?

Optimální portfolio neexistuje. Repofond je určen pro nejkonzervativnější část portfolia, ve které je možné držet „pohotovostní rezervu“. A záleží na tom, kdy a na co bude konkrétní investor peníze v budoucnu chtít použít. Pokud budu za tři měsíce kupovat nebo platit za dovolenou, zřejmě Repofond nebude dávat smysl. Je třeba započítat vstupní poplatek, který je maximálně 0,5 procenta. Ale ve chvíli, kdy mi peníze leží na spořicím účtu, abych je měl někdy v budoucnu rychle dostupné pro nečekané události, už smysl dávat bude.
 

Dluhopisové fondy za sebou nemají příliš dobré období. Co od nich čekáte do budoucna?

Ještě před rokem byly výnosy dluhopisů v zásadě na nule a říkali jsme, že investice do dluhopisových fondů nedávají moc smysl. Teď je situace na dluhopisovém trhu atraktivnější, dvouletý dluhopis má výnos přes 6,5 procenta, desetileté dluhopisy jsou někde pod pěti procenty. Ve srovnání s Repofondem je to rizikovější možnost, protože ceny dluhopisů kolísají. Nicméně ve svých konzervativních fondech zůstáváme spíše opatrní a držíme zejména dluhopisy s krátkou dobou do splatnosti.
 

Proč?

Čím delší splatnost, tím je cena dluhopisu citlivější na změnu úrokových sazeb. Fondy, které investují do dlouhodobějších dluhopisů, nebo dluhopisové indexy, které obsahují dluhopisy s různými splatnostmi, přišly za poslední dva roky třeba i o dvacet procent. Náš fond Conseq Invest Dluhopisový, ve kterém ještě stále držíme dluhopisy s kratší splatností, je za stejné období mírně v plusu. A nyní čekáme, že výnosy můžou jít ještě výrazněji nahoru, to znamená, že ceny dluhopisů půjdou dolů. Jinými slovy, věříme, že dluhopisy s delší splatností můžeme časem koupit za mnohem atraktivnější ceny.
 

Obecné pravidlo říká, že do dluhopisů je ideální investovat, když jsou úrokové sazby na vrcholu a čeká se jejich pokles. V tomto bodě tedy ještě nejsme?

To pravidlo v zásadě platí, ale je to složitější. Pokud přemýšlíte například o nákupu pětiletého dluhopisu, je vedle otočky cyklu třeba zvažovat i to, jak rychle budou sazby klesat a kam se za pět let dostanou. Myslíme si, že zvyšování úrokových sazeb ještě nemusí být u konce a že obrátka, ve kterou trh nyní věří a která se obráží v současných výnosech, nebude tak prudká. Vyšší úrokové sazby tu zůstanou déle, a proto bude trh ve finále pro delší dluhopisy požadovat vyšší výnosy.


Zdroj: Peníze.cz
 

Upozornění k publikovaným článkům ›