Richard Siuda: Prostor pro nové nápady

  Conseq obohatil původní nabídku aktivně řízených retailových podílových fondů a na nich založených programů o fondy kvalifikovaných investorů i pasivní fond využívající ETF.

  Richard Siuda, ředitel externího prodeje a člen představenstva odpovídal na dotazy FOND SHOPu týkající se investičních produktů skupiny Conseq i finančních trhů.

  Richard Siuda: Prostor pro nové nápady

  Jak celkově hodnotíte obchodní výsledky skupiny Conseq za rok 2020, který byl náročný po mnoha stránkách? Vyžádala si koronavirová krize výrazné přehodnocení vašich strategických cílů?

  Obchodní výsledky hodnotíme podle několika parametrů. Pokusím se nastínit několik z nich, přičemž některé nám radost dělaly a některé méně. Tím klíčovým je určitě růst objemu spravovaných aktiv, který za celou skupinu dosáhl téměř 10 % a v oblasti externí distribuce to bylo téměř 16 %, což považujeme za dobrý výsledek i s přihlédnutím k tomu, že tento růst byl dán především čistými vklady (tj. nové vklady po odečtení výběrů) a výkonnost trhů k tomuto růstu přispěla jen z části.

  Dalším číslem, které sledujeme, je přírůstek nových klientů. Těch jsme v roce 2020 získali zhruba 50 tisíc, což byl oproti roku 2019 mírně slabší výsledek zhruba o 10 %. Jakýkoliv pokles je samozřejmě zklamání, které ale v tomto případě částečně vyvažoval jiný parametr, a to průměrná výše pravidelné investované částky. Ta se naopak o více než 10 % zvýšila na cca 2 500 Kč měsíčně, takže přepočteme-li nově získanou produkci na výši ročních plateb, dosáhli jsme zhruba stejného výsledku jako v roce 2019.

  Nakonec stručně k penzím – za rok 2020 jsme získali 16,5 tis klientů, což je zhruba o 15 % méně než v roce 2019. Byl to o něco lepší výsledek než zbytek trhu, když celkově doplňkové penzijní spoření přilákalo zhruba o 20 % méně nových klientů než o rok dříve.

  Na strategických cílech jsme nic neměnili, uvedená čísla jsou v zásadě v souladu s naším očekáváním. 

  Zaregistrovali jste loni citelné změny investičních preferencí ze strany vašich distribučních partnerů a jejich klientů, pokud jde o klasické podílové fondy, programy pravidelného investování, účastnické penzijní fondy nebo fondy kvalifikovaných investorů skupiny Conseq?

  Nebyly to žádné překvapivé změny, spíše šlo o pokračování trendu posledních let. Za prvé bych zmínil určitý odklon od našich hlavních řešení, tj. fondů Active Invest a programu životního cyklu Horizont Invest směrem k portfoliím individuálně sestavovaným jednotlivými poradci. Je to samozřejmě dáno tím, že fondům Active Invest se od roku 2018 až do poloviny roku 2020 příliš nevedlo co do výkonnosti a některým poradcům již došla trpělivost. Druhá polovina roku ukázala, že je to škoda, od té doby se trhy přiklonily naším směrem a Active Invest si připsal velmi slušnou nadvýkonnost a my věříme, že tento trend bude pokračovat.

  Druhým významným faktorem jsou realitní fondy, kterých za poslední roky na trhu vyrostlo několik a některé z nich samy sebe poměrně agresivně prodávají jako skvělou alternativu ke spořícím účtům. Tento trend byl vloni ještě posílen tím, že ani v době jarní volatility žádný z fondů – kromě našeho Conseq Realitního – nepřipustil žádné přecenění svých aktiv a tím se podpořil pocit, podle nás mylný a nebezpečný, že se jedná o zcela bezriziková aktiva

  Můžete jmenovat fondy nebo investiční programy skupiny Conseq, které přes loňské tržní turbulence dosáhly uspokojivé výkonnosti za celý rok 2020? A přinášejí tyto fondy investorům rovněž zajímavý rizikově vážený výnos v dlouhodobějším horizontu? Máte naopak investiční produkty, s jejichž dosavadními výsledky nejste moc spokojeni?

  Velmi spokojení můžeme být zrovna s výsledkem Conseq Realitního fondu. Přestože na jaře z důvodu nejistoty došlo k přecenění některých parametrů a hodnota Conseq Realitního se tak v březnu snížila meziměsíčně o 1,1 %, celý rok fond zakončil skvělým výsledkem + 5,8 %. Zároveň se nám ve fondu podařilo připravit několik nových akvizic, takže věříme, že má fond velmi dobře našlápnuto i do dalšího období.

  Už jsem zmiňoval fondy Active Invest a jejich podvýkonnost v letech 2018 a 2019. Přestože jsme velmi dobře trefili březnový pokles (vstupovali jsme do něj v akciích mírně podvážení a propadu jsme okamžitě využili k nákupům a rychlému nadvážení akciové složky), zejména regionální vývoj šel ještě do poloviny roku výrazně proti nám – nejvíce se dařilo námi podváženým americkým akciím a nejhůře naopak námi nadváženým středoevropským akciím. Podobný byl i vývoj z pohledu růstových vs. hodnotových akcií. Situace se začala obracet až ve druhé polovině roku, velice pozitivní vývoj pokračoval i na počátku roku letošního a věříme, že bude pokračovat i nadále.

  Co se týče dluhopisové složky, pro stručnost bych odkázal na pěknou analýzu „Výkyvy dluhopisů ČR“ ve FOND SHOPu č. 2/2021. A podobně dobře jako Conseq Invest Dluhopisovému se daří i dalším našim fixed-income fondům – Conseq Invest Konzervativnímu nebo Conseq Korporátních dluhopisů.


  Celý rozhovor si můžete přečíst zde. Rozhovor byl uveřejněn v časopice FONDSHOP.   

  Upozornění k publikovaným článkům ›