Silná akciová rally od poloviny října jde na vrub podstatnému uvolnění globálních měnových podmínek

    • Denní glosa

Globální akciové trhy v loňském roce vytvořily lokální dno dne 12. října. Od té doby velice silně rostou, přičemž nejširší globální akciový index MSCI All Country World od tohoto okamžiku do dnešního dne připsal velice nadstandardní zisk +17 %. Co je klíčovou příčinou této silné akciové rally? Domníváme se, že primárním důvodem je vedle graduálního poklesu míry inflace napříč celou světovou ekonomikou podstatné uvolnění globálních měnových podmínek.

Silná akciová rally od poloviny října jde na vrub podstatnému uvolnění globálních měnových podmínek

Podstatné uvolnění globálních měnových podmínek od 12. října loňského roku je přitom zcela evidentní ze třech důležitých ukazatelů. Zaprvé podstatně oslabil americký dolar, jehož index DXY, který měří výkonnost dolaru vůči koši dalších hlavních světových měn, především euru a jenu, poklesl o 10 %.

Druhým klíčovým faktorem, do značné míry zapříčiněným výrazným oslabením dolaru, je silný růst globální peněžní zásoby, měřené právě v dolaru, o 7 % neboli absolutně o 6 bilionů dolarů. Přitom platí, že od globální finanční krize v roce 2009 je vztah vývoje globálních akciových trhů a globální peněžní zásoby velice silný, což jasně ilustruje následující graf.

A konečně třetím faktorem podstatného uvolnění globálních měnových podmínek je velice výrazný pokles dluhopisových výnosů do doby splatnosti neboli zároveň růst tržních cen dluhopisů. Průměrný globální dluhopisový výnos do doby splatnosti počítaný agenturou Bloomberg totiž od 12. října loňského roku poklesl o velice výrazných 40 bazických bodů (0,4 procentního bodu) z 3,8 % na aktuálních 3,4 %.

Je tato enormní akciová rally udržitelná i do následujících týdnů a měsíců? Domníváme se, že je v tuto chvíli na místě spíše opatrnost. Jsme totiž tohoto názoru, že v následujícím období začnou investoři mnohem více diferencovat mezi jednotlivými regionálními trhy. Zejména si pak myslíme, že by měly po zbytek letošního roku podstatně lépe performovat akcie na rozvíjejících se trzích a naopak podstatně slabší výkonnost by měly vykázat americké akcie. Jednak jsou akcie na rozvíjejících se trzích podstatně levnější než akcie v USA – P/E 13x (index MSCI Emerging Markets) versus P/E 20x (index MSCI USA), a jednak by měly akcie na rozvíjejících se trzích podstatně více těžit z otevření čínské ekonomiky po třech letech drakonických protipandemických opatřeních.

Michal Stupavský
Investiční stratég
 

Upozornění k publikovaným článkům ›