Silné know-how u alternativ i dluhopisů

  Klienti sekce Wealth Management skupiny Conseq mají k dispozici fondy kvalifikovaných investorů s širokým pokrytím alternativních i jiných aktiv. Při dobré diverzifikaci zmírňují současná tržní rizika.

  Silné know-how u alternativ i dluhopisů

  Ředitel sekce Wealth Management ve skupině Conseq David Kufa odpovídal na dotazy FOND SHOPu, které se týkaly investičních preferencí movitých klientů, výhledů pro hlavní akciové a dluhopisové trhy i nabízených fondů kvalifikovaných investorů zaměřených na konzervativní, alternativní nebo akciové investice.

  Ve společnosti Conseq Investment Management řídíte oddělení Wealth Management určené pro movité bonitní klienty. Jaké podmínky obecně musí splňovat fyzická osoba, abyste jí mohli poskytovat své služby? Jsou mezi Vašimi klienty nadstandardně zastoupeny některé sociodemografické skupiny?

  Základní vstupenkou ke službám Conseq Wealth Management jsou volné prostředky ve výši jeden milion korun. Máme zde ale několik kategorií a portfolio v řádech jednotek či nízkých desítek milionů korun samozřejmě obsahuje jiné produkty než portfolio s objemem více než 100 milionů CZK.

  Naším typickým klientem je muž či žena středního až vyššího středního věku, kteří vybudovali úspěšnou firmu, kterou buď stále řídí nebo ji již prodali a své volné prostředky investují na finančních trzích.

  Setkáváte se u klientů spíše s odvážným přístupem k investování a ochotou jít do rizika (na delším horizontu), nebo častěji preferují vyvážený až konzervativní pohled s cílem zachovat hodnotu rozsáhlých úspor? Změnily se nějak požadavky klientů na správu portfolií s příchodem koronavirové krize a zejména náporem vysoké inflace v posledních měsících?

  Náš typický klient volí spíše konzervativní až vyvážený přístup k investování. Možná je to dáno i tím, že jsme měli v České republice mnoho let relativně nízkou míru inflace, což se v současné době radikálně mění. Předpokládám, že klienti začnou tuto skutečnost ve svých investičních rozhodnutích více zohledňovat, částečně se tak již děje. Menší část klientů vždy preferovala dynamické, především akciové nebo private equity / venture debt strategie a je možné, že vyšší míra inflace přiláká do těchto bouřlivých vod více zájemců. Bude pak naší úlohou jim vysvětlit, že vyšší očekávaný výnos nepřichází zadarmo a že spolu s ním musí počítat i s vyšší kolísavostí hodnoty investovaných prostředků.

  V čem vidíte přidanou hodnotu služeb Conseq Wealth Management oproti konkurenčním službám, např. privátnímu bankovnictví velkých českých bank?

  Snažíme se profilovat jako silný lokální hráč s tradicí od roku 1994 (jsme společnost vlastněná ze 100 % fyzickými osobami z České republiky), z čehož vyplývá naše nezávislost na rozhodnutí mateřské společnosti někde v zahraničí. Zároveň nám to umožňuje vybírat investiční fondy, které využíváme při obhospodařování portfolií našich klientů, čistě podle objektivních kritérií a ne např. podle příslušnosti k bankovní skupině.

  Při obhospodařování majetku klientů využíváme silné know-how v oblasti alternativních investic. Aktuálně máme v portfoliích cca 15 různých fondů tohoto druhu. Typické portfolio Conseq Wealth Management tak obsahuje nejen několik tisíc akcií a dluhopisů z celého světa (většinou zabalených do fondů), ale také podíl v zemědělské půdě, lese, solárních či větrných elektrárnách, retailových a průmyslových nemovitostech nebo v private equity a venture dluhových fondech.

  Již 27 let obchodujeme s dluhopisy a obhospodařujeme dluhopisová portfolia. Myslíme si proto, že máme správný cit a znalosti také pro výběr těch správných dluhopisů do klientova portfolia. Jednotlivé emise si buď sami aranžujeme nebo je kupujeme na trhu. A na dluhopisech Held-to-Maturity (držených do splatnosti) jsou např. postavena naše portfolia vyplácející pravidelnou rentu.

  Jaké třídy aktiv nyní obecně doporučujete klientům zařadit do portfolia v rámci diverzifikace s ohledem na započaté zpřísňování politiky hlavních centrálních bank, které představuje tržní rizika pro významné kategorie dluhopisů i akcií?

  Akciové trhy mají za sebou roky výborných zisků, ale zdá se nám, že je mnoho trhů v čele s USA už příliš drahých. Samozřejmě nevíme, kdy přijde případná korekce, ale je na místě v následujících 5 letech očekávat nižší průměrné zhodnocení, než na jaké jsme byli zvyklí.

  Utahování měnových kohoutů centrálních bank bude samozřejmě negativní také pro dluhopisové trhy, kde porostou výnosy do splatnosti, což jinými slovy znamená, že budou klesat ceny dluhopisů. Trh českých státních dluhopisů toho byl v minulém roce příkladem. Dobrým doplňkem mohou být v menším rozsahu (do 30 % portfolia) některé alternativní investice, ale i zde je třeba opatrně vybírat, jaké aktivum má ještě nějaký růstový potenciál.

  Naše doporučení je ale stále stejné. Promyslete si horizont, na jak dlouho chcete investovat, a podle toho si zvolte vhodný mix mezi rizikovými a konzervativními aktivy a každou složku dobře diverzifikujte. Obecně platí: čím delší horizont, tím více rizika a naopak. A hlavně buďte trpěliví a držte se zodpovědně zvolené strategie i v případě, že vám zrovna nefouká do zad. Pamatujte, že nejlepší nákupy jsou po poklesech cen, ne po dlouhém období jejich růstu.

  Dokážete uspokojit nabídkou speciálních investičních produktů nebo nástrojů i ty klienty, kteří nechtějí podstupovat velké riziko a současně v delším horizontu držet krok s (nadprůměrnou) inflací?

  Existují některé fondy alternativních investic, které mají výnosový potenciál i nad současnou šesti- sedmi procentní mírou inflace. Ale o těch se rozhodně nedá říct, že by nebyly spojeny s rizikem, měly by tvořit pouze doplněk portfolia (5 až 10 % na jeden fond). S nízkou mírou rizika dnešní inflaci není možné ani dorovnat, natož překonávat.

  Z výrazně konzervativních investic nabízíte fond kvalifikovaných investorů Conseq depozitní+ OPF. Můžete prozradit, pro koho je především určen a stručně popsat jeho investiční strategii?

  Fond je určen pro všechny, kteří hledají umístění volných finančních prostředků s velmi omezenými riziky i v krátkém horizontu několika měsíců. Jedná se o alternativu ke spořícím a termínovým účtům u bank. Fond aktuálně ukládá cca 70 až 80 % investic u České národní banky za aktuální úrokovou sazbu (dvoutýdenní repo sazba). Ta v současnosti atakuje hranici čtyř procent a není vyloučeno, že se dostane ještě výše.

  Zbývajících 20 až 30 % fondu je umístěno do dluhopisů s velmi krátkou splatností (maximální durace fondu je šest měsíců), jejichž splacení je v naprosté většině zaručeno reálným majetkem – nemovitostmi. Očekávaný výnos fondu by měl po všech jeho nákladech kopírovat dvoutýdenní repo sazbu ČNB, což znamená, že se dnes s takto nízkým rizikem dostáváme k očekávanému výnosu 3,75 % p.a. Pokud ČNB dále zvýší úrokové sazby, promítne se to do výkonnosti fondu okamžitě. Pro investice od jednoho milionu korun se tak i běžný český občan dostane k možnosti, která byla doposud pouze výsadou komerčních bank – ukládat své úspory u centrální banky.

  Conseq depozitní+ OPF zatím za svou 2letou historii předvedl nominální růst bez znatelných poklesů, nicméně od jara 2020 poněkud zpomalil. Má letos šanci posílit svou výkonnost s ohledem na prostředí vysoké inflace, která asi nějakou dobu vydrží?

  Fond kopíruje vývoj základní úrokové sazby ČNB (2T repo sazba). Tuto sazbu centrální banka snížila v květnu 2020 na 0,25 %p.a., aby podpořila covidem zasaženou ekonomiku a výkonnost fondu tomuto poklesu odpovídala. Díky prudkému zvyšování úrokových sazeb ve druhé polovině roku 2021 úměrně roste také výkonnost fondu Conseq depozitní+ a vzhledem ke komentářům centrálních bankéřů a výhledu na inflaci se zdá, že s námi vysoké úroky a tím i výkonnost fondu ještě nějakou dobu zůstanou, resp. mohou dále růst.

  Vyzdvihl byste v rámci Conseq Wealth Management další „vlajkové lodi“ na poli smíšených nebo alternativních fondů kvalifikovaných investorů, případně jiných speciálních nástrojů?

  Aktuálně jsou nejzajímavější úplné novinky na českém trhu: investice do lesů a lesních pozemků (Český podfond lesů), do venture dluhu mladých rychle rostoucích technologických firem (Conseq Venture Debt) a náš „hedge“ fond Conseq Opportunity, který má za cíl přinášet maximální výnos bez ohledu na vývoj akciových a dluhopisových trhů. V současnosti výrazně profituje z nejúspěšnější sázky minulého roku – na růst úrokových sazeb, ale obsahuje i několik dalších na sobě nezávislých investic s vysokým růstovým potenciálem.

  A tvoří nějaký fond kvalifikovaných investorů základní nabídku v rámci akciových investic? Podporujete případně klienty v investování do jednotlivých akciových titulů?

  Akciová investice je i přes boom v jiných oblastech stále základem dlouhodobého uložení finančních prostředků. Private Invest dynamické portfolio je fond kvalifikovaných investorů, který je pilířem našich služeb Wealth Management. Obsahuje v průměru 80 % akcií a tento podíl můžeme v závislosti na očekávané výnosnosti akcií zvyšovat či snižovat nad / pod tuto hranici. Portfolio se skládá z více než padesáti investičních fondů a jeho složení průběžně upravujeme tak, abychom překonávali stanovený benchmark. Součástí strategie je zajišťování měnového rizika do české koruny. Jedná se o fond fondů, díky čemuž klient – fyzická osoba nemusí dosažený výnos po 3 letech od nákupu danit.

  Do akcií však nemusí klienti investovat jen prostřednictvím fondů, ale také napřímo. Mohou využít obstarání nákupu a prodeje akcií na základě pokynu od klienta, ale pro větší objemy i obhospodařování portfolia složeného z jednotlivých akcií dle volné úvahy investičního manažera.


  David Kufa
  Ředitel Wealth Management

  Zdroj: časopis FOND SHOP

   

  Upozornění k publikovaným článkům ›