Souhrn postoje Conseq k udržitelnému investování

    Témata spojená s udržitelným investováním jsou v současnosti stále více skloňována. Conseq si je vědom, že stejně jako v jiných oblastech, i při investování, je třeba postupovat nejen s ohledem na současnost, ale i s ohledem na budoucnost. Udržitelnost přitom zdaleka není jen o ekologii, na niž se zaměřuje Conseq již od roku poloviny roku 2010, kdy vytvořil fond zaměřený na obnovitelné zdroje energie (Conseq eko-energetický, podfond Conseq FKvI SICAV). 

    Souhrn postoje Conseq k udržitelnému investování

    Do oblasti udržitelného investování náleží i hodnocení dalších aspektů investice, které mohou mít dopady do roviny sociální a ekonomické  (například zdraví, bezpečnost, vzdělávání) nebo corporate governance (existence postupů správného řízení společností a zejména transparentnost). Produkty zaměřené na udržitelné investování jsou často označovány jako “ESG“ (Environmental, Social and Corporate Governance). Takto označené produkty (nejčastěji investiční fondy) jsou prostředkem investování do společností, které splňují nadstandardní požadavky na způsob výkonu podnikatelské činnosti zejména v oblasti životního prostředí a sociální oblasti (například Conseq Indexový ETF Aggressive ESG, otevřený podílový fond).

    Conseq v oblasti investování usiluje o uvědomělý přístup a podporuje i takové projekty, které se snaží chovat zodpovědně vůči svému okolí. Conseq nezastává v oblasti udržitelného investování radikální postoj. Filozofie Conseq v přístupu k odpovědnému investování se odráží zejména ve snaze nabídnou širokou škálu produktů, z nichž si každý investor může vybrat takový, který odpovídá jeho postoji k tématu udržitelnosti.

    Podrobný popis integrace rizik udržitelnosti do investičního rozhodování naleznete zde. Informace o charakteru jednotlivých fondů Conseq pak naleznete ve statutech těchto fondů.