Středoevropské akcie nabízí minimálně 50% výnosový potenciál

  Na základě mého fundamentálního valuačního modelu se domnívám, že středoevropské akcie sdružené v akciovém indexu CECEEUR – Česko, Polsko a Maďarsko – nabízí minimálně 50% výnosový potenciál.

  Středoevropské akcie nabízí minimálně 50% výnosový potenciál

  Jak jsem k tomuto analytickému odhadu dospěl? Použil jsem fundamentální valuační vzorec na rozklad valuačního ukazatele P/E do jeho jednotlivých fundamentálních faktorů. Tento vzorec přitom vypadá následovně:

  kde:
  g – očekávané tempo růstu zisků v dlouhodobém horizontu
  ROE – rentabilita vlastního kapitálu (return on equity)
  10YR – výnos do doby splatnosti amerického vládního dluhopisu s 10letou splatností
  ERP – riziková prémie akciového trhu (equity risk premium)
   
  Aktuální průměrné ROE společností obsažených ve středoevropském akciovém indexu CECEEUR přitom nyní činí 15,8 % a výnos do doby splatnosti amerického vládního dluhopisu s 10letou splatností nyní činí 3,5 %.
  První tabulka znázorňuje výpočet fundamentálně rovnovážného P/E v závislosti na očekávaném tempu růstu zisků v dlouhodobém horizontu a rizikové prémii akciového trhu.

  Jako střední hodnotu očekávaného tempa růstu zisků jsem použil velice konzervativně 3 %, přičemž jsem uvažoval míru inflace na 2% inflačních cílech lokálních centrálních bank a tempo růstu reálných inflačně očištěných zisků o 1 %, což je rozhodně poměrně výrazně pod střednědobým růstovým potenciálem středoevropských ekonomik.

  Pokud jde o rizikovou prémii akciového trhu, použil jsem konzervativně 5,5 %. U této proměnné se obvykle používají hodnoty někde mezi 4 až 6 %. V minulém článku o valuaci amerických akcií jsem použil 5 %. V případě středoevropských akcií jsem tedy navíc aplikoval navýšení o půl procentního bodu, primárně kvůli větší rizikovosti lokálních akciových trhů, zejména s ohledem na vojenský konflikt na Ukrajině.

  Fundamentální rovnovážné P/E středoevropského akciového indexu CECEEUR mi pak vyšlo na úrovni 13,5x. Toto je tedy hodnota klíčového valuačního ukazatele středoevropských akcií, při kterém bych jejich valuace považoval za férové odpovídající aktuálním fundamentům a střednědobému výhledu, a nikoliv extrémně podhodnocené, jako v tomto okamžiku, nebo výrazně nadhodnocené. Aktuální P/E přitom činí pouhých 8,9x. Aby se proto hodnota tohoto akciového indexu dostala na fundamentálně ospravedlnitelnou, resp. férovou či rovnovážnou úroveň, musel by tento akciový index od tohoto okamžiku vzrůst minimálně o 52 %, což je znázorněno ve druhé tabulce.

  Michal Stupavský
  Investiční stratég

  Upozornění k publikovaným článkům ›