Technická přestávka v oceňování fondů Active Invest a Private Invest dne 03.05.2021

  Společnost Conseq Investment Management od května 2021 zahajuje činnost depozitáře investičních fondů poté, co v březnu získala k této činnosti licenci. Prvními fondy, které Conseq jako depozitář převezme, budou fondy fondů Active Invest (Dynamický, Vyvážený a Konzervativní fond) a Private Invest (Dynamické, Vyvážené a Konzervativní portfolio) obhospodařované Conseq Funds investiční společností.

  V souvislosti se změnou depozitáře dojde k jednodenní technické přestávce v oceňování těchto fondů a k přerušení vydávání a odkupování jejich podílových listů, a to konkrétně v pondělí 03.05.2021. Objednávky k vydání či odkoupení podílových listů uvedených fondů, které by ve standardním režimu byly uspokojeny za ceny platné k 03.05.2021, budou vlivem technické přestávky uspokojeny až za ceny platné k následujícímu pracovnímu dni, tj. úterý 04.05.2021.

  Mezi základní povinnosti depozitáře patří opatrování a evidence majetku fondů a provádění souvisejících kontrolních činností. Pro investory má pak největší přidanou hodnotu činnost depozitáře související s kontrolováním výpočtu aktuální hodnoty fondu a kontrola peněžních toků fondu. Okamžitým efektem převzetí funkce depozitáře ze strany Conseq Investment Management bude snížení nákladů, které zmíněné fondy na tuto činnost nesou.

  Přílohou této zprávy je dle zákona také rozhodnutí představenstva o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů uvedených fondů.

  Děkujeme za pochopení a věříme, že vám jednodenní technická přestávka nezpůsobí žádné obtíže.

  Conseq Investment Management, a.s.


  Rozhodnutí představenstva o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů uvedených fondů

   

  Upozornění k publikovaným článkům ›