Tomáš Kálal: Conseq Venture Debt je nová třída aktiv, která si buduje svojí přízeň

  Zatímco v zahraničí je investování do venture dluhu zaběhlou záležitostí, u nás je zatím stále v plenkách. Druhým rokem funguje fond ORBIT Capital, jehož podfond Conseq Venture Debt již nasbíral téměř 400 mil. CZK a realizoval první investice do start-upů. V loňském roce poskytl dluhové financování hvězdám domácí fintechové a e-commerce scény, společnostem Twisto a Rohlik.cz, letos se už podíval i za hranice, když poslal 2,5 mil. EUR do předního evropského technologického hráče na trhu s informačními systémy pro stavebnictví LetsBuild a 3 mil. EUR německé on-line platformě VEHICULUM.

  Jak čeští investoři k nové třídě aktiv přistupují a v čem je venture kapitál pro příjemce výhodný? Na to odpovídá správce fondu Tomáš Kálal, ředitel Investičního bankovnictví Conseq Investment Management a Michal Šmída, CEO Twisto, příjemce venture kapitálu.

  Tomáš Kálal: Conseq Venture Debt je nová třída aktiv, která si buduje svojí přízeň

  Co je Conseq Venture Debt?

  TK: Conseq Venture Debt, jako podfond ORBIT Capital SICAV, vznikl v srpnu 2019 ve spolupráci investiční skupiny ENERN a investiční společnosti Conseq. Investorům umožňuje participovat na dynamicky se rozvíjejícím segmentu mladých technologických firem. Cílem je zprostředkovat zajímavý výnos s nižším rizikem oproti přímým investicím do kapitálu mladých firem. Receptem na tento mix je dostatečná diverzifikace, dluhová povaha transakcí s co největším možným zajištěním na jedné straně a možností částečné participace na růstu hodnoty cílových firem na straně druhé. 

  Fond vznikl několik měsíců před nástupem koronavirové pandemie, jak se na něm odrazila?

  TK: První rok existence fondu nebyl vůbec jednoduchý. Pandemie Covid-19 a související ekonomická opatření se notně propsaly na vývoji na finančních trzích, psychice investorů a ekonomickém růstu. V období největší nejistoty jsme z opatrnosti utlumili akviziční apetit, což se promítlo do přibližně kvartálního zpoždění naplňování investiční strategie. Investiční tým nicméně ani v tomto období nezahálel a kromě realizace prvních investic prošel více než 120 dalších potenciálních investičních příležitostí. Na straně pasivní zvýšená nejistota na trzích způsobila, že ochota investorů zkoušet nové věci není úplně tam, kde by byla bez pandemie. Na zájem investorů si stěžovat nemůžeme, nicméně jsou obezřetnější.

  Jak se v prvním roce na fond investoři tvářili? Přece jen takových fondů tu moc není..

  TK: První odezva víceméně splnila naše očekávání. Zájem je poměrně velký, nicméně právě proto, že je to pro investory relativně nová věc, znamená to z naší strany pečlivé vysvětlování, co fond dělá, jaké jsou cílové firmy a podobně. Je to nová třída aktiv, která si jejich přízeň musí teprve vybudovat. V současné chvíli je ve fondu cca 400 mil. Kč, což je vzhledem k probíhající pandemii slušná částka, nicméně ambice fondu jsou samozřejmě vyšší, chceme se přiblížit k 1 mld. Kč.

  V čem konkrétně je venture kapitál pro investory zajímavý?

  TK: Jedná se o dluh mladých a rozvíjejících se firem. Ten je méně bezpečný, než jsou standardní korporátní dluhopisy již zaběhlých společností, což je ale vykompenzováno vyšším výnosem. Fond je určený pro investory, kteří chtějí participovat na technologické vlně změn ve finančním sektoru. Dále pak pro klienta, který chce investovat do mladých, perspektivních start-upů a scale-upů, ale investice do akcií napřímo je příliš pro něj příliš riziková. Je to tedy něco, co by mělo do tohoto segmentu přilákat i konzervativnějšího investora.

  Do kolika projektů do současné doby fond investoval? Čím se řídíte při jejich výběru?

  TK: Fond do současné chvíle investoval přibližně dvě třetiny získaných prostředků, a to do projektů čtyřech firem. Rohlik.cz i Twisto jsou jména na českém technologickém trhu velmi známá, což umožňuje investorům představit si konkrétně kdo je cílovým příjemcem financí. Dalšími investicemi jsou půjčky přednímu evropskému technologickému hráči na trhu s informačními systémy pro stavebnictví LetsBuild a agregátoru leasingového financování pro osobní automobily Vehiculum.

  Cloudová platforma firmy LetsBuild, původem z Dánska a Belgie přináší digitalizaci do sektoru stavebnictví, a to i do jeho doposud zcela offlinové části: řízení a realizace stavby. Firma již úspěšně překonala většinu “dětských nemocí”, se kterými se každý start-up musí vypořádat, dnes má tržby ve stovkách milionů CZK a dále rozšiřuje svůj business. Navíc současný vývoj fouká do plachet digitálním řešením, která v pracovních procesech eliminují osobní setkávání.

  Německý Agregátor nabídek operativního leasingu osobních automobilů propojuje dosud unikátním způsobem nabídku osobních aut mnoha značek v individuálních konfigurací s jejich financováním prostřednictvím operativního leasingu. To vše plně on-line, což je s ohledem na širokou možnost customizace jednotlivých modelů v této chvíli tržní unikát.

  Vzhledem k tomu, že zde dosud podobná možnost nebyla, jak probíhá oslovování firem? Nebo se samy hlásí?

  TK: Výběr cílů má na starosti interní tým společnosti Orbit Capital, který za ten rok a půl prošel více než 150 potenciálních cílů, z nichž nižší desítky se dostaly do užšího výběru a dalších jednání. Další projekty jsou v pokročilém stadiu jednání. Spoléháme se na know-how Orbit Capital, který je zkušený v oblasti venture kapitálových investic. Tato komunita je poměrně specifická a vzdálená tomu, co známe z klasických dluhopisových trhů. Oslovování firem tedy zatím probíhá především z naší strany, s postupnou edukací očekáváme i zájem přímo ze strany potenciálních příjemců financování.
   
  MŠ: To mohu potvrdit. Například v Londýně je běžné, že founder dejme tomu již po dvou třech letech od založení start-upu raisuje další kapitál a už uvažuje o venture kapitálu nad rámec ekvity. Na západě toto považují za naprosto běžný mix financování. U nás to tak ještě není, takže část práce na straně fondu bude právě edukace jak na straně start-upů, tak i investorů.

  A co vede start-up k tomu, že se rozhodne pro tento způsob financování namísto například úvěru či emise akcií?

  MŠ: Venture debt je v našem regionu novým inovativním nástrojem financování pro růstové firmy v pokročilejším stádiu vývoje. Firmy tak mohou získat rozvojový kapitál pro účely dalšího rozvoje produktu nebo expanze, aniž by stávající investoři museli odevzdat drahocenný akciový podíl. Venture debt byl pro nás akcelerátor, který nám dal prostředky investovat do dalšího rozvoje, aniž bychom museli odevzdávat podíly ve firmě, které jsou pro nás s růstem hodnoty firmy velmi důležité. Tento dluh má určité aspekty ekvity, je tam aspekt warrantů, ale ten podíl je velmi malý, což je pro nás důležité. Prostřednictvím warrantu navíc majitelé neodevzdávají podíl na řízení společnosti. Fond nám tak pomohl financovat další růst a rozvoj v Polsku, který jsme doposud draze financovali vlastním kapitálem.

  U nás je tento fond unikátní, zatímco za hranicemi je toto financování běžné, např. v Londýně fungují multimiliardové fondy. Ani zahraniční fondy u nás neinvestují, takže by fond mohl mít úspěch. Conseq s Orbitem vytvořili novou třídu aktiv jak pro investory, i příležitost pro start-upy. Není nicméně určen pro úplně začínající start-upy, měly by za sebou mít už určitou historii.

  Jaké je v Česku pro tento typ investic právní prostředí? Narazili jste na nějaké překážky?

  TK: Na žádné problémy jsme zatím nenarazili. Investice se může řídit jak českým, tak zahraničním právním řádem. Je to trochu i o kompromisu, dohodě mezi financierem a příjemcem financování. Nehraje se příliš na národní úrovni, protože národní trhy jsou poměrně malé, investuje se tak spíše v rámci větších regionů, např. střední Evropy, východní Evropy apod.

  Očekáváte, že se financování venture kapitálem stane novým trendem na českém trhu?

  TK: Poptávka po tomto typu financování roste ruku v ruce s postupným dospíváním start-up vzniklých v uplynulých letech do vyzrálejších stádií. Bylo by škoda nechat smlsnout na tomto příběhu pouze velké institucionální hráče a nezprostředkovat toto téma i soukromým investorům.

  Aktuální příklon spotřebitelů k transakcím na dálku bez osobního kontaktu investiční příběh fondu ještě více zatraktivňuje. Revoluce v řadě odvětví přichází rychlejším tempem, než se ještě loni mohlo zdát.

   

  Upozornění k publikovaným článkům ›