TÝDENÍK AKCIOVÝCH VALUACÍ – Americké akcie jsou extrémně předražené

    • Akciové valuace

Již dlouho zastáváme názor, že jsou americké akcie silně předražené. Proto je máme v naší globální akciové alokaci silně podvážené. Jedním z valuačních ukazatelů, který předraženost amerických akcií jednoznačně indikuje, je Shillerovo cyklicky očištěné P/E (CAPE – cyclically adjusted P/E).

TÝDENÍK AKCIOVÝCH VALUACÍ – Americké akcie jsou extrémně předražené Aktuální hodnota tohoto ukazatele činí 30,6. To je o 88 % nad dlouhodobým průměrem na úrovni 16,3. Aktuální hodnota CAPE je také výrazně výše, než činí úroveň dlouhodobého průměru plus jedné směrodatné odchylky s hodnotou 23,2. CAPE tak jednoznačně indikuje, že jsou americké akcie velice drahé. Valuace by se tak ve střednědobém horizontu příštích pěti let měly postupně navrátit blíže k dlouhodobému průměru (mean-reversion), což bude mít na očekávanou výkonnost silně negativní vliv.

Mnozí investoři nicméně argumentují tím, že takto vysoké valuace jsou ospravedlnitelné rekordně nízkými úrokovými sazbami. Je samozřejmě pravda, že rekordně nízké úrokové sazby tlačí rovnovážné valuace nahoru. To je ovšem pouze jedna třetina celého valuačního příběhu.

Ve valuačních modelech totiž navíc figuruje riziková prémie akciového trhu a očekávané tempo růstu korporátních fundamentů jako tržby, zisky a cash flow. Tyto dvě veličiny naopak tlačí rovnovážné valuace směrem dolů. Riziková prémie akciového trhu je momentálně nadprůměrně vysoká kvůli extrémně nejistému globálnímu makroekonomického výhledu a očekávané tempo růstu je navíc enormně nízké, neboť dynamika růstu světové ekonomiky a korporátních fundamentů bude velice pravděpodobně v příštích letech velice slabá. Rekordně nízké úrokové sazby by tak měly být ve valuačních modelech vykompenzovány zvýšenou rizikovou prémií a nízkým očekávaným růstem.


Michal Stupavský
Investiční stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornění k publikovaným článkům ›