TÝDENÍK AKCIOVÝCH VALUACÍ – Globální akciová valuace blízko letošního maxima

    • Akciové valuace

Vítám vás u nové týdenní rubriky Týdeník akciových valuacích. V tomto pravidelném týdenním textu vám budu přinášet aktualizaci naší globální kompozitní proprietární akciové valuace, případně se zaměřím na další témata, jež jsou s akciovými valuacemi spojená.

TÝDENÍK AKCIOVÝCH VALUACÍ – Globální akciová valuace blízko letošního maxima

Akciové valuace udávají, zdali jsou akcie levné, férově oceněné anebo drahé a to na relativní bázi vzhledem ke korporátním fundamentům. Čím nižší valuace, tím vyšší očekávaný akciový výnos ve střednědobém horizontu. A naopak čím vyšší valuace, tím nižší očekávaný akciový výnos ve střednědobém horizontu.

Mezi nejpoužívanější valuační ukazatele patří P/E, poměr tržní ceny akcie a čistého zisku na jednu akci (price-to-earnings ratio), P/B, poměr tržní ceny akcie a účetní hodnoty vlastního kapitálu na jednu akcii (price-to-book ratio), a P/S, poměr tržní ceny akcie a tržeb na jednu akcii (price-to-sales ratio). Hodnotu těchto ukazatelů obvykle porovnáváme s jejich dlouhodobými průměry.

Naše globální kompozitní proprietární akciové valuace se vypočítá tak, že u ukazatelů P/E, P/B a P/S nejširšího globálního akciového indexu MSCI All Country World spočítám odchylku od dlouhodobého průměru s daty od roku 1995 a tyto odchylky poté zprůměruji. Můžeme říci, že pokud je hodnota našeho valuačního indikátoru mezi -10 a +10 %, globální akciové trhy jsou férově neboli neutrálně oceněny. Pokud je hodnota valuačního indikátoru pod úrovní -10 %, globální akciové trhy jsou levné, a pokud je hodnota valuačního indikátoru nad úrovní 10 %, globální akciové trhy jsou drahé.

Aktuální hodnota naší globální kompozitní proprietární akciové valuace činí +14 % a je tak blízko letošního maxima z poloviny února na úrovni +15 % před propuknutím panických výprodejů kvůli vypuknutí globální pandemie koronaviru. Valuace je tedy nad úrovní +10 % a globální akciové trhy proto můžeme na současných úrovních považovat jako mírně drahé s průměrným očekávaným ročním výnosem ve střednědobém horizontu příštích pěti let „pouze“ kolem úrovně 7 %.

Vzhledem k tomu, že se momentálně globální ekonomika nachází v nejhlubší ekonomické recesi od Velké deprese ve 30. letech 20. století a dynamika korporátních fundamentů jako tržby, zisky a cash flow se propadá hluboko do záporu, je takto vysoké ocenění globálních akciových trhů dosti s podivem. Je proto evidentní, že za enormně silnou akciovou rally z posledních týdnů stojí masivní monetární stimuly klíčových centrálních bank v čele s americkým Fedem a Evropskou centrální bankou, pomocí nichž je podařilo tržní sentiment výrazně stabilizovat. Je velice pravděpodobné, že bez těchto monetárních stimulů by byly globální akciové trhy podstatně níže.


Michal Stupavský
investiční stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornění k publikovaným článkům ›