TÝDENÍK DLUHOPISOVÝCH TRHŮ – Finanční represe na rozvinutých trzích

    • Dlhopisové trhy

Finanční represe je termín, který popisuje skutečnost, že na mnoha rozvinutých trzích jsou reálné dluhopisové výnosy do doby splatnosti, tedy nominální výnosy snížené o inflaci, záporné. Důsledkem tohoto faktu je, že držitelé vládních dluhopisů v reálném vyjádření dosahují záporných výnosů a držbou těchto dluhopisů reálná hodnota jejich kapitálu, resp. úspor v čase klesá.

TÝDENÍK DLUHOPISOVÝCH TRHŮ – Finanční represe na rozvinutých trzích

Na některých trzích došel tento stav tak daleko, že dokonce i nominální dluhopisové výnosy do doby splatnosti jsou záporné. To je příklad například Německa, jehož celá výnosová křivka je momentálně poměrně hluboko v mínusu. Bez ohledu na inflaci tedy platí, že pokud investoři budou tyto dluhopisy držet až do jejich splatnosti, s jistotou realizují nominální ztrátu a o to větší ztrátu reálnou, tedy inflačně očištěnou.

Vzhledem k tomu, že Evropská centrální banka nakupuje evropské vládní dluhopisy v obrovském měřítku a navíc je pravděpodobné, že na svém prosincovém zasedání oznámí další zintenzivnění těchto snah, se domnívám, že finanční represe bude na rozvinutých trzích v příštích letech pokračovat a investoři se budou muset na dluhopisových portfoliích spokojit se zanedbatelnými výnosy.

Michal Stupavský
Investiční stratég Conseq Investment Management, a.s.

Upozornění k publikovaným článkům ›