Vývoj ceny některých dluhopisových fondů Conseq

  V návaznosti na dnes zveřejněný pokles ceny některých našich dluhopisových fondů vám předkládáme stručný komentář. V portfoliu fondů Conseq Invest Konzervativní, Conseq korporátních dluhopisů a Conseq Invest dluhopisový jsme se rozhodli významně přecenit hodnotu dluhopisů Mezinárodní investiční banky.

  Tato rozvojová banka se sídlem v Budapešti, jejímiž zakládajícími zeměmi byla většina zemí střední a východní Evropy (bývalý blok RVHP) vč. Ruska, se v posledních dnech dostala pod významný tlak vyplývající z několika faktorů – poté, co členství v této instituci ukončila v loňském roce řada zemí (mj. v dubnu také Česká republika), se k obdobnému kroku rozhodlo také Maďarsko, a to i v návaznosti na zařazení této instituce na sankční seznam ze strany Spojených států. Zemí s rozhodujícím vlivem se tak stalo Rusko, což mj. znamená předpokládaný negativní vliv dalších západních sankcí na tuto instituci. Na všechny tyto faktory zareagovaly také ratingové agentury, které okamžitě snížily ohodnocení dotčené banky. Důvodem poklesu ratingu a následně našeho přecenění tak nejsou zapříčiněny špatným hospodařením banky, například v podobě nesplácených úvěrů (většina úvěrů mimochodem směřovala do zemí EU, pouze minimum do Ruska), ale jde čistě o geopolitickou událost.
   
  Mix všech těchto zpráv znamenal zamrznutí trhu s dluhopisy vydanými Mezinárodní investiční bankou, na což jsme museli reagovat přeceněním držených dluhopisů.
   
  Dluhopisy této instituce byly do portfolií našich fondů nakoupeny dlouho před událostmi loňského roku a díky široké diverzifikaci tvořily méně než 2 % objemu fondů. Po zahájení války se staly de facto neobchodovatelnými a nebylo možné jejich pozice zredukovat nebo zcela ukončit. Nyní se tak materializuje riziko, které s tímto cenným papírem bylo již delší dobu spojeno.
   
  Včerejší vývoj ceny na zmíněných dluhopisových fondech, který je z významné části způsoben právě přeceněním dluhopisů Mezinárodní investiční banky, zobrazuje následující tabulka, která mj. ukazuje, že i po tomto přecenění dosahují naše fondy od počátku roku atraktivních výsledků.
   
  Fond Pohyb 17.4.2023 Aktuální zhodnocení od 1.1.2023
  Conseq Invest Konzervativní A -0,64 % 1,50 %
  Conseq Invest Dluhopisový fond A -0,51 % 1,21 %
  Conseq korporátních dluhopisů A -0,52 % 1,09 %
   
  Výše popsané přecenění považujeme za dostatečné řešení nastalé situace a nepředpokládáme další negativní dopady na naše dluhopisová porfolia.
   

  Upozornění k publikovaným článkům ›