Vývoj na finančních trzích - srpen 2020

    • Vývoj na finančních trzích

Přinášíme Vám pravidelný přehled vývoje na finančních trzích. Naleznete v něm události, které v uplynulém období ovlivnily situaci na českých i světových finančních trzích, popsané z pohledu našich portfolio manažerů i informace o předpokládaném budoucím vývoji.

Vývoj na finančních trzích - srpen 2020