Zprávy a oznámení

Počet nalezených položek: 1995

Změnit zobrazení:

GRAF TÝDNE – Regionální akciové valuace

GRAF TÝDNE – Regionální akciové valuace

V rámci naší globální akciové alokace máme americké akcie silně podvážené a naopak středoevropské akcie silné nadvážené. Toto nastavení vychází zejména z akciových valuací, které indikují atraktivnost jednotlivých trhů pro střednědobý investiční horizont.

Conseq depozitní+ OPF – komentář k aktuální situaci

Conseq depozitní+ OPF – komentář k aktuální situaci

Fond Conseq depozitní+ OPF byl vytvořen s cílem generování výnosu na úrovni základní úrokové 2TREPO sazby při využití bankovních vkladů, REPO operací, nástrojů peněžního trhu, dluhopisů a ostatních aktiv s pevným nebo dobře predikovatelným výnosem. Hlavní část jeho investiční...

  Vývoj na finančních trzích - duben 2020

  Vývoj na finančních trzích - duben 2020

  Přinášíme Vám pravidelný přehled vývoje na finančních trzích. Naleznete v něm události, které v uplynulém období ovlivnily situaci na českých i světových finančních trzích, popsané z pohledu našich portfolio manažerů i informace o předpokládaném...

  GRAF TÝDNE - Globální recese zisků je realitou

  GRAF TÝDNE - Globální recese zisků je realitou

  V rámci aktuálního hospodářského cyklu dosáhla dynamika globálních korporátních zisků maxima v polovině roku 2018 na úrovni 25 %. S tím, jak od té doby globální ekonomika zpomalovala, došlo rovněž k výraznému zpomalení dynamiky globálních korporátních zisků...