Uchování reálné hodnoty majetku


Primárním cílem je pro nás uchování Vašeho bohatství s ohledem na růst cenové hladiny a případně Vám zajistit rentu z Vašich úspor

Vzhledem k našim dlouholetým zkušenostem jsme si společně s našimi klienty již několikrát prošli obdobími, kdy byly možnosti investování více nebo méně příznivé, či vyloženě nepříznivé. Víme jaké to je, když trhy rychle rostou nebo když sledují opačný trend.

Díky hluboké znalosti tržních situací jsme připraveni včas reagovat a upravovat naše investiční portfolia tak, abychom Vám poskytli maximální možnou ochranu v tomto velmi dynamickém prostředí. Věříme dlouhodobým strategiím a nestavíme se do role spekulantů. Držíme se našich zásad a věnujeme veliké úsilí a čas studiu příležitostí i rizik.

V rámci služby Conseq Wealth Management spolupracujeme především s klienty, jejichž hlavním cílem je uchování reálné hodnoty vlastního bohatství v dlouhém horizontu. Proto nesázíme vše na jedinou kartu, ale vytváříme investiční portfolia, která mají primárně ochránit svěřené prostředky a v pozitivních časech nabídnout i zajímavé výnosy. Nastavení investičních portfolií vždy odráží požadavky a naladění samotného klienta. Na základě jeho očekávání pak vytváříme nabídky investičních možností, které odpovídají jím vytyčených mantinelů.

Wealth Management je dlouhodobý proces, na jehož konci by měl být klient spokojen především s tím, že jeho majetek nebyl vystaven příliš vysokému riziku a neztratil na své hodnotě. Současně ale nabízíme také investiční řešení pro kratší investiční horizont. Díky široké nabídce investičních fondů a dluhopisů Vám dokážeme splnit různá zadání.

Dobrým ukazatelem jsou dlouhodobé výkonnosti námi obhospodařovaných investičních fondů. 

Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.