Conseq

Wealth Management

Náročnějším klientům rádi poskytneme investiční služby na míru dle jejich potřeb. Klientům nabízíme individuální řešení jejich konkrétní situace a potřeb, včetně následné péče a reportingu.

  • Staráme se o přibližně 800 privátních a institucionálních klientů s objemem investovaných prostředků přes 15 mld. Kč.
  • Jsme si vědomi rozdílnosti potřeb našich klientů a jejich regulatorních, daňových i jiných specifik. Pozorně nasloucháme přáním a požadavkům, které pak zohledňujeme při návrhu investičního řešení, jeho realizaci a komunikaci.
  • Široké spektrum produktů nám umožňuje vyjít vstříc klientům s různým objemem finančních prostředků, vztahem k riziku, daňovým režimem či způsobem účtování.
  • Pro klienta připravíme kompletní smluvní dokumentaci i s návrhem řešení pro produkty, jako jsou Private Invest, VIP Classic, Classic Invest, ale i individuální smlouvy o obhospodařování portfolií.
  • Klient může investovat formou jednorázové i pravidelné investice.

Komu jsou naše služby určeny?

Fyzické osoby

Volba jednotlivých produktů závisí na typu požadované služby, vztahu klienta k riziku resp. jeho požadavkům na výnos a na objemu investovaných prostředků. Naší vlajkovou lodí pro fyzické osoby je produkt Private Invest. Jsme však schopni klientovi sestavit individuální portfolio složené z jednotlivých akcií i dluhopisů nebo založit vlastní investiční fond.

Právnické osoby

Našim klientům nabízíme tři základní způsoby spolupráce – obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů, aktivní řízení portfolia a obhospodařování nebo administrace investičního fondu, založeného na míru skupině investorů.

Municipality, nadace a církve

Na základě dlouholetých zkušeností s investicemi církevních, nadačních, municipálních a obdobných, organizací, nabízíme produkty, které vystihují specifické požadavky těchto subjektů. Jsme si vědomi rozdílnosti potřeb jednotlivých klientů a jejich regulatorních, daňových i jiných specifik. Ty zohledňujeme při návrhu investiční strategie, realizaci investiční strategie a komunikaci.

Produkty a služby

Private Invest

Nevsázejte vše na jednu kartu. Investujte do dluhopisů, akcií, ale i nemovitostí, zemědělské půdy, obnovitelné energie a dalších alternativních investic. Svěřte své peníze do rukou profesionálů. O Vaše investice se aktivně staráme, přitom můžete jako fyzická osoba využít daňového zvýhodnění (tzv. časového testu).

Individuálně obhospodařované portfolio

Individuální portfolio je flexibilní produkt určený pro nejnáročnější klienty. Právním rámcem je smlouva o obhospodařování portfolia investičních nástrojů. Investiční politiku lze nastavit individuálně podle potřeb klienta.

VIP Classic

Produkt umožnuje investovat do široké množiny investičních nástrojů na trzích, ke kterým má Conseq Investment Management, a.s. přístup. Právním rámcem je smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů. Klient může podat pokyn k nákupu nebo prodeji písemně, elektronicky nebo telefonicky.

Classic Invest

Produkt umožnuje investovat do široké množiny investičních fondů, certifikátů a dluhopisů, které jsou součástí fondové platformy Conseq. V ní nabízíme podílové listy a investiční akcie několik stovek investičních fondů od více než dvou desítek investičních společností. Právním rámcem je smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů.

Fondy kvalifikovaných investorů

Fondy kvalifikovaných investorů jsou efektivní možností pro uskutečnění široké spektra různých investičních záměrů, od finančních aktiv přes nemovitosti až po komodity nebo umělecké předměty.

Pro privátní a institucionální investory vytváříme, obhospodařujeme a administrujeme fondy kvalifikovaných investorů prostřednictvím naší dceřiné společnosti QI Investiční společnost.

Služby investičního bankovnictví

Prostřednictvím společnosti C-Corporate Finance, s.r.o. nabízíme poradenství v oblasti nákupu a prodeje společností, mezigeneračních transformací, emise dluhopisů a akcií.

Kontaktujte nás
* Povinné položky jsou označené hvězdičkou