Conseq

Wealth Management

Wealth Management

Náročnějším klientům rádi poskytneme investiční služby na míru dle jejich potřeb. Klientům nabízíme individuální řešení jejich konkrétní situace a potřeb, včetně následné péče a reportingu.

Proč Conseq Wealth Management

  • Staráme se o přibližně 1200 privátních a institucionálních klientů s objemem investovaných prostředků přes 24 mld. Kč.
  • Jsme si vědomi rozdílnosti potřeb našich klientů a jejich regulatorních, daňových i jiných specifik. Pozorně nasloucháme přáním a požadavkům, které pak zohledňujeme při návrhu investičního řešení, jeho realizaci a komunikaci.
  • Široké spektrum produktů nám umožňuje vyjít vstříc klientům s různým objemem finančních prostředků, vztahem k riziku, daňovým režimem či způsobem účtování.
  • Pro klienta připravíme kompletní smluvní dokumentaci i s návrhem řešení pro produkty, jako jsou Private Invest, VIP Classic, Classic Invest, ale i individuální smlouvy o obhospodařování portfolií.
  • Klient může investovat formou jednorázové i pravidelné investice.

Komu jsou naše služby určeny?

Fyzické osoby

Volba jednotlivých produktů závisí na typu požadované služby, vztahu klienta k riziku resp. jeho požadavkům na výnos a na objemu investovaných prostředků. Naší vlajkovou lodí pro fyzické osoby je produkt Private Invest. Jsme však schopni klientovi sestavit individuální portfolio složené z jednotlivých akcií i dluhopisů nebo založit vlastní investiční fond.

Právnické osoby

Našim klientům nabízíme tři základní způsoby spolupráce – obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů, aktivní řízení portfolia a obhospodařování nebo administrace investičního fondu, založeného na míru skupině investorů.

Municipality, nadace a církve

Na základě dlouholetých zkušeností s investicemi církevních, nadačních, municipálních a obdobných, organizací, nabízíme produkty, které vystihují specifické požadavky těchto subjektů. Jsme si vědomi rozdílnosti potřeb jednotlivých klientů a jejich regulatorních, daňových i jiných specifik. Ty zohledňujeme při návrhu investiční strategie, realizaci investiční strategie a komunikaci.

Co nabízíme

Private Invest

Svěřte své peníze do rukou profesionálů. Private Invest představuje portfolio složené z investičních fondů, které se skládají z mnoha dalších investičních fondů (tzv. „fond fondů“), které Conseq Investment Management, a.s. aktivně obhospodařuje. Portfolia jsou široce diverzifikována přes různé světové regiony (vyspělé trhy, rozvíjející se trhy), měny (USD, EUR, CZK) i třídy aktiv (akcie, dluhopisy, nemovitosti a další alternativní investice). O Vaše investice se aktivně staráme, přitom můžete jako fyzická osoba využít daňového zvýhodnění (tzv. časového testu).

Individuálně obhospodařované portfolio

Individuální portfolio je flexibilní produkt určený pro nejnáročnější klienty. Právním rámcem je smlouva o obhospodařování portfolia investičních nástrojů. Investiční politiku lze nastavit individuálně podle potřeb klienta.

Alternativní investice

Investice do nemovitostí, zemědělské půdy, zelené energie či private equity.

Fondy kvalifikovaných investorů

Fondy kvalifikovaných investorů jsou efektivní možností pro uskutečnění široké spektra různých investičních záměrů, od finančních aktiv přes nemovitosti až po komodity nebo umělecké předměty.

Pro privátní a institucionální investory vytváříme, obhospodařujeme a administrujeme fondy kvalifikovaných investorů prostřednictvím naší dceřiné společnosti QI Investiční společnost.

VIP Classic

Produkt umožnuje investovat do široké množiny investičních nástrojů na trzích, ke kterým má Conseq Investment Management, a.s. přístup. Právním rámcem je smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů. Klient může podat pokyn k nákupu nebo prodeji písemně, elektronicky nebo telefonicky.

Classic Invest

Produkt umožnuje investovat do široké množiny investičních fondů, certifikátů a dluhopisů, které jsou součástí fondové platformy Conseq. V ní nabízíme podílové listy a investiční akcie několik stovek investičních fondů od více než dvou desítek investičních společností. Právním rámcem je smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů.

Služby administrace a umisťování dluhopisových emisí

Emitentům z řad institucí i korporací nabízíme, spolu s našimi partnery, vyčerpávající portfolio služeb spojené s vydáním dluhopisové emise nebo dluhopisového programu v režimu veřejné nabídky, tak "private placement".

Služby investičního bankovnictví

Prostřednictvím společnosti C-Corporate Finance, s.r.o. nabízíme poradenství v oblasti nákupu a prodeje společností, mezigeneračních transformací, emise dluhopisů a akcií.

Kontaktujte nás
* Povinné položky jsou označené hvězdičkou. Vámi poskytnuté údaje prostřednictvím kontaktního formuláře zpracováváme pouze pro účely odpovědi. Před jejich poskytnutím se seznamte s pravidly pro zpracování osobních údajů.