Jak zasílat platby?

Active/Horizont Invest

U aktuálních smluv Active/Horizont Invest a obdobných programů má každá smlouva specifické číslo bankovního spojení ve tvaru 666777-číslo smlouvy/2700).

Variabilní ani specifický symbol se neuvádí.

Classic Invest

U aktuálních smluv Classic Invest použijte pro platby v CZK účet 6850057/2700 (6850081/2700 pro EUR a 6850137/2700 pro USD), jako variabilní symbol číslo smlouvy.

U plateb k Trvalému pokynu do jednoho i více fondů použijte specifický symbol 999.

Při platbě k Jednorázovému pokynu podloženému písemným pokynem se specifický symbol neuvádí. ´

Pro vydání Jednorázového pokynu platbou použijte jako specifický symbol číselnou část ISIN kódu nakupovaného fondu.

Historické verze smluv

Platební instrukce ke smlouvám se staršími obchodními podmínkami najdete v příloze.

U smluv o obstarání nákupu a prodeje( začínající číslicemi 4 a 9) lze vydat Jednorázový pokyn i písemně.

Platební instrukce dle verzí obchodních podmínek

    • Investice