Conseq

Conseq nemovitostních fondů

Conseq nemovitostních fondů

ISIN: CZ0008472214
stabilní
Aktuální ČOJ / PL Roční maximum: Roční minimum: Objem aktiv fondu:
0,7915 CZK (12.8.2019) 0,83 CZK (25.3.2019) 0,79 CZK (12.8.2019) 46 286 962 CZK

Základní informace

Investiční společnost:
Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Třída aktiv:
Nemovitostní
Datum založení:
6.2.2006
Investiční manažer:
Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Informace o investiční politice

Typ fondu:
Nemovitostní
Investiční zaměření:
Težište investic Fondu fondů tvoří podílové fondy investující přímo do nemovitostí. Nemovitosti, do kterých Fond fondů zprostředkovaně investuje, jsou regionálně rozloženy ponejvíce ve vyspělých státech západní Evropy s tím, že část investic smeřuje i do zemí jako je například Česká republika, Maďarsko nebo Polsko. Typově se jedná o nemovitosti jako jsou kancelářské budovy, nákupní centra, garáže, sklady atd. Obvykle to jsou budovy, jež mají výhodnou polohu, jsou relativně nové, avšak nejsou nijak unikátní, aby byly v případe potřeby lépe přemenitelné zpět na finanční prostředky. Fond fondů smí také investovat až do výše 20% kapitálu do akcií společností, které jsou činné v oblasti realit a souvisejících sektorech. Rovnež smí investovat až do výše 20% kapitálu do certifikátů, jejichž podkladové aktivum souvisí s realitními trhy, a až do výše 30% může fond investovat do akciových fondu realitního a souvisejících sektorů. Celková výše souhrnu investic do akcií, akciových fondů a certifikátů smí činit maximálně 45% kapitálu Fondu fondů. Cizoměnové investice jsou zajištovány do české koruny, maximální výše otevřené cizoměnové pozice může činit 6% vlastního kapitálu fondu.
Měna denominace:
CZK
Manažerský poplatek:
1,00% ročně z objemu investice

Dokumenty ke stažení

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):

1 měsíc -2,58%
3 měsíce -3,24%
6 měsíců -2,09%
Od počátku roku -1,35%
1 rok 3,72%
2 roky -0,10%
3 roky 16,12%
5 let 26,78%
10 let -8,58%
Od založení -20,85%

Průměrná roční výkonnost za uvedené období (% p.a.):

2 roky -0,05%
3 roky 5,11%
5 let 4,86%
10 let -0,89%
Od založení -1,71%