Conseq

Conseq Státních dluhopisů

Conseq Státních dluhopisů

ISIN: CZ0008473121
stabilní
Aktuální ČOJ / PL Roční maximum: Roční minimum: Objem aktiv fondu:
0,9529 CZK (23.5.2017) 0,96 CZK (17.1.2017) 0,95 CZK (11.4.2017) 149 055 483 CZK

Základní informace

Investiční společnost:
Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Třída aktiv:
Krátkodobých investic
Datum založení:
28.4.2009
Investiční manažer:
Conseq Investment Management, a.s.

Informace o investiční politice

Typ fondu:
Krátkodobých investic
Investiční zaměření:
Investičním zaměřením fondu jsou krátkodobé státní dluhopisy České republiky, příp. další nástroje peněžního trhu. Konzervativnost strategie je zajištěna zejména krátkou průměrnou dobou do splatnosti (modifikovaná durace max. 1,5 roku) a omezením pro instrumenty, které nejsou vydány státem či nadnárodní organizací (max. 10 %). Hrubá dividenda před zdaněním na jeden podílový list - 2009: 0,0362; 2010: 0,0228; 2011: 0,0033; 2012: 0,1108; 2013: 0,0022; 2014: 0,0017; 2015: 0,0023). Dividenda je vyplácena z počtu podílových listů držených podílníkem k rozhodnému datu 31.12. po stržení srážkové dane dle Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu.
Měna denominace:
CZK
Manažerský poplatek:
0,40% ročně z objemu investice

Dokumenty ke stažení

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):

1 týden 0,02%
1 měsíc 0,18%
3 měsíce -0,15%
6 měsíců -0,37%
Od počátku roku -0,46%
1 rok 0,11%
2 roky -0,03%
3 roky 0,22%
5 let 4,90%
Od založení 13,85%

Průměrná roční výkonnost za uvedené období (% p.a.):

2 roky -0,02%
3 roky 0,07%
5 let 0,96%
Od založení 1,62%
Historické ceny