Conseq

Conseq Státních dluhopisů

Conseq Státních dluhopisů

ISIN: CZ0008473121
stabilní
Aktuální ČOJ / PL Roční maximum: Roční minimum: Objem aktiv fondu:
0,9539 CZK (18.7.2017) 0,96 CZK (17.1.2017) 0,95 CZK (11.4.2017) 130 534 906 CZK

Základní informace

Investiční společnost:
Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Třída aktiv:
Krátkodobých investic
Datum založení:
28.4.2009
Investiční manažer:
Conseq Investment Management, a.s.

Informace o investiční politice

Typ fondu:
Krátkodobých investic
Investiční zaměření:
Investičním zaměřením fondu jsou krátkodobé státní dluhopisy České republiky, příp. další nástroje peněžního trhu. Konzervativnost strategie je zajištěna zejména krátkou průměrnou dobou do splatnosti (modifikovaná durace max. 1,5 roku) a omezením pro instrumenty, které nejsou vydány státem či nadnárodní organizací (max. 10 %). Hrubá dividenda před zdaněním na jeden podílový list - 2009: 0,0362; 2010: 0,0228; 2011: 0,0033; 2012: 0,1108; 2013: 0,0022; 2014: 0,0017; 2015: 0,0023). Dividenda je vyplácena z počtu podílových listů držených podílníkem k rozhodnému datu 31.12. po stržení srážkové dane dle Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu.
Měna denominace:
CZK
Manažerský poplatek:
0,40% ročně z objemu investice

Dokumenty ke stažení

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):

1 týden 0,04%
1 měsíc -0,01%
3 měsíce 0,29%
6 měsíců -0,32%
Od počátku roku -0,36%
1 rok 0,30%
2 roky 0,18%
3 roky 0,14%
5 let 3,10%
Od založení 13,96%

Průměrná roční výkonnost za uvedené období (% p.a.):

2 roky 0,09%
3 roky 0,05%
5 let 0,61%
Od založení 1,60%
Historické ceny