Conseq

Sazebník poplatků

Kromě níže uvedených vstupních poplatků jsou aplikovány následující poplatky: 

Poplatky za obstarání prodeje

 
Jednorázový pokyn k prodeji
0,00 Kč
První Trvalý pokyn k prodeji
0,00 Kč
Druhý a následující Trvalý pokyn k prodeji
15,00 Kč
Pokyn k prodeji strukturovaného dluhopisu (z objemu prodeje)
0% při splatnosti
1. rok po emisi 4%
2. rok 2%, dále 1%
  

Náklady a ostatní poplatky

 
Potvrzení obchodů a výpis o stavu investičního účtu (1,5 násobek sazby České pošty, s.p., obyčejné psaní standard do 50 g)
15,00 Kč
Poskytnutí údaje (včetně negativního) z evidence investičních nástrojů oprávněné osobě podle § 115 zák. č. 256/2004 Sb.447,- Kč za 1 subjekt podle sazby centrálního depozitáře pro nestrukturovaný dotaz (cena je uvedena bez DPH)

Poznámka: S poskytnutím investiční služby mohou být spojeny další náklady (např. náklady zahraničního platebního styku), které mohou být přeúčtovány klientovi. Za použití prostředků komunikace na dálku nejsou účtovány žádné další náklady, pokud nejsou výslovně uvedeny v sazebníku.

 

Rozhodným dnem TP se rozumí každý pracovní den.

 

Standardní sazby vstupních poplatků jsou aplikovány na jednorázové investice a pravidelné investice s nepředplaceným vstupním poplatkem.

Zvýhodněné sazby vstupních poplatků jsou aplikovány při předplacení poplatku u programů pravidelných investic.

Standardní sazby vstupních poplatků

Fond Objem investice
0 Kč až 349 999 Kč 350 000 Kč až 999 999 Kč 1 000 000 Kč a více
Peněžní trh 0,50% 0,40% 0,30%
Dluhopisový 2,50% 2,05% 1,55%
Chráněný 4,00% 3,35% 2,55%
Nemovitostní 4,00% 3,35% 2,55%
Smíšený vyvážený 4,00% 3,35% 2,55%
Akciový 5,00% 4,10% 3,10%

Zvýhodněné sazby vstupních poplatků pro trvalé pokyny s předplaceným vstupním poplatkem

Plánovaná cílová doba (v letech) Měsíční hrubá částka k investování
menší než 5 000 Kč 5 000 Kč až 14 999 Kč 15 000 Kč a více
Peněžní trh
2 až 9 0,45% 0,43% 0,40%
10 až 19 0,40% 0,38% 0,35%
20 a více 0,35% 0,33% 0,30%
Dluhopisový
2 až 9 2,30% 2,20% 2,05%
10 až 19 2,05% 1,95% 1,80%
20 a více 1,80% 1,70% 1,55%
Chráněný
2 až 9 3,70% 3,50% 3,30%
10 až 19 3,30% 3,10% 2,90%
20 a více 2,90% 2,65% 2,45%
Nemovitostní
2 až 9 3,70% 3,50% 3,30%
10 až 19 3,30% 3,10% 2,90%
20 a více 2,90% 2,65% 2,45%
Smíšený vyvážený
2 až 9 3,70% 3,50% 3,30%
10 až 19 3,30% 3,10% 2,90%
20 a více 2,90% 2,65% 2,45%
Akciový
2 až 9 4,60% 4,35% 4,10%
10 až 19 4,10% 3,85% 3,60%
20 a více 3,60% 3,35% 3,10%