Conseq

Sazebník poplatků pro Active Invest - platný pouze pro smlouvy o obhospodařování portfolia

Upozornění: Sazby vstupních poplatků pro nové fondy fondů Active Invest se řídí obecným Sazebníkem poplatků.


Níže uvedené sazby platí pouze pro smlouvy o obhospodařování portfolia.

Manažerské poplatky

 Objem portfolia na počátku investiční periody

Roční sazba z průměrného denního objemu portfolia
0 - 999 999 Kč
1 000 000 Kč a více
Dynamické portfolio0,75%0,50%
Vyvážené portfolio
0,60%
0,40%
Konzervativní portfolio
0,40%
0,30%
 Od 1.1.2014 jsou manažerské poplatky portfolií tvořené pouze fondy fondů Active Invest stanoveny na sazbu 0,00 %.

Sazba pojistného

 
Roční pojistné životního pojištění zákonného zástupce BI*:
0,125% z Pojistné částky
Roční pojistné pojištění invalidity AI*:
0,170% z Pojistné částky
Roční pojistné životního pojištění AI*:
0,150% z Pojistné částky
Roční pojistné úrazového pojištění AI*:
0,030% z Pojistné částky
* AI = Investiční program Active Invest, BI = Investiční program Baby Invest 
  

Náklady a ostatní poplatky

 
Potvrzení obchodů a výpis o stavu investičního účtu (1,5 násobek sazby České pošty, s.p., obyčejné psaní standard do 50 g)
15,00 Kč
Poplatek za úschovu a správu
0,- Kč
Náklad na příspěvek do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry (GFO) dle §; 129 odst. 1 zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění)
2% z poplatku za investiční službu
Administrativní poplatek za zpracování Trvalého pokynu
0,00 Kč
Poskytnutí údaje (včetně negativního) z evidence investičních nástrojů oprávněné osobě podle § 115 zák. 256/2004 Sb. za 1 subjektpodle sazby centrálního depozitáře pro nestrukturovaný dotaz

Poznámka: S poskytnutím investiční služby mohou být spojeny další náklady (např. náklady zahraničního platebního styku), které mohou být přeúčtovány klientovi

 

Pro zpětný výběr z portfolia nejsou v současné době aplikovány žádné výstupní poplatky.

 

Standardní sazby vstupních poplatků jsou aplikovány na jednorázové investice a pravidelné investice s nepředplaceným vstupním poplatkem.

Zvýhodněné sazby vstupních poplatků jsou aplikovány při předplacení poplatku u programů pravidelných investic.

Standardní sazby vstupních poplatků

Výše vkladu
0 Kč až 349 999 Kč 350 000 Kč až 999 999 Kč 1 000 000 Kč a více
Konzervativní
2,50% 2,00% 1,50%
Vyvážené
4,00% 3,25% 2,50%
Dynamické
5,00% 4,00% 3,00%

Zvýhodněné sazby vstupních poplatků pro trvalé pokyny s předplaceným vstupním poplatkem

Plánovaná cílová doba (v letech) Měsíční vklad
menší než 5 000 Kč 5 000 Kč až 14 999 Kč 15 000 Kč a více
Konzervativní
5 až 9 2,25% 2,13% 2,00%
10 až 19 2,00% 1,88% 1,75%
20 a více 1,75% 1,63% 1,50%
Vyvážené
5 až 9 3,60% 3,40% 3,20%
10 až 19 3,20% 3,00% 2,80%
20 a více 2,80% 2,60% 2,40%
Dynamické
5 až 9 4,50% 4,25% 4,00%
10 až 19 4,00% 3,75% 3,50%
20 a více 3,50% 3,25% 3,00%
Conseq © 2006 - 2018