Conseq

Sazebník poplatků pro Active Invest - pro smlouvy o obhospodařování portfolia (platný od 1.1.2018)

Upozornění: Sazby vstupních poplatků pro nové fondy fondů Active Invest se řídí obecným  Sazebníkem poplatků.


Níže uvedené sazby platí pouze pro smlouvy o obhospodařování portfolia.

Manažerské poplatky

Portfolio Roční sazba z Průměrného denního Objemu portfolia
Active Invest Dynamický0,750%
Active Invest Vyvážený 0,625%
Active Invest Konzervativní 0,375%

Sazba pojistného

Roční pojistné životního pojištění zákonného zástupce BI*: 0,125% z Pojistné částky
Roční pojistné pojištění invalidity AI*: 0,170% z Pojistné částky
Roční pojistné životního pojištění AI*: 0,150% z Pojistné částky
Roční pojistné úrazového pojištění AI*: 0,030% z Pojistné částky
* AI = Investiční program Active Invest, BI = Investiční program Baby Invest

Náklady a ostatní poplatky

Výpis z Investičního účtu odeslaný s využitím prostředků komunikace na dálku 0,00 Kč
Výpis z Investičního účtu odeslaný s využitím poskytovatele poštovních služeb 15,00 Kč
Poplatek za úschovu a správu
0,- Kč
Náklad na příspěvek do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry (GFO) dle §; 129 odst. 1 zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění) 2% z poplatku za investiční službu
Administrativní poplatek za zpracování Trvalého pokynu 0,00 Kč
Poskytnutí údaje (včetně negativního) z evidence investičních nástrojů oprávněné osobě podle § 115 zák. 256/2004 Sb. za 1 subjektpodle sazby centrálního depozitáře pro nestrukturovaný dotaz

Poznámka: S poskytnutím investiční služby mohou být spojeny další náklady (např. náklady zahraničního platebního styku), které mohou být přeúčtovány klientovi

 

Pro zpětný výběr z portfolia nejsou v současné době aplikovány žádné výstupní poplatky.

 

Standardní sazby vstupních poplatků jsou aplikovány na jednorázové investice a pravidelné investice s nepředplaceným vstupním poplatkem.

Zvýhodněné sazby vstupních poplatků jsou aplikovány při předplacení poplatku u programů pravidelných investic.

Standardní sazby vstupních poplatků

Výše vkladu
0 Kč až 349 999 Kč 350 000 Kč až 999 999 Kč 1 000 000 Kč a více
Konzervativní
2,50% 2,00% 1,50%
Vyvážené
4,00% 3,25% 2,50%
Dynamické
5,00% 4,00% 3,00%

Zvýhodněné sazby vstupních poplatků pro trvalé pokyny s předplaceným vstupním poplatkem

Plánovaná cílová doba (v letech) Měsíční vklad
menší než 5 000 Kč 5 000 Kč až 14 999 Kč 15 000 Kč a více
Konzervativní
5 až 9 2,25% 2,13% 2,00%
10 až 19 2,00% 1,88% 1,75%
20 a více 1,75% 1,63% 1,50%
Vyvážené
5 až 9 3,60% 3,40% 3,20%
10 až 19 3,20% 3,00% 2,80%
20 a více 2,80% 2,60% 2,40%
Dynamické
5 až 9 4,50% 4,25% 4,00%
10 až 19 4,00% 3,75% 3,50%
20 a více 3,50% 3,25% 3,00%