Conseq

Sazebník poplatků pro Horizont Invest - pro smlouvy o obhospodařování portfolia (platný od 1.1.2018)

Upozornění: Sazby vstupních poplatků pro nové smlouvy Horizont Invest (smlouva o obstaraní) se řídí obecným Sazebníkem poplatků.


Níže uvedené sazby platí pouze pro smlouvy o obhospodařování portfolia


Kromě níže uvedených vstupních poplatků jsou aplikovány následující poplatky:

Manažerské poplatky

PortfolioPočet let do konce programuRoční sazba z Průměrného denního Objemu portfolia
Dynamickévíce než 100,750%
Dynamické10-90,725%
Dynamické9-80,700%
Dynamické8-70,675%
Dynamické7-60,640%
Dynamické6-50,610%
Dynamické5-40,575%
Dynamické4-30,540%
Dynamické3-20,510%
Dynamické2-10,475%
Dynamické1-00,440%
Růstovévíce než 70,675%
Růstové7-60,640%
Růstové6-50,610%
Růstové5-40,575%
Růstové4-30,540%
Růstové3-20,510%
Růstové2-10,475%
Růstové1-00,440%
Vyváženévíce než 40,575%
Vyvážené4-30,540%
Vyvážené3-20,510%
Vyvážené2-10,475%
Vyvážené1-00,440%

Sazba pojistného

Roční pojistné životního pojištění zákonného zástupce HIB*:0,125% z Pojistné částky
Roční pojistné pojištění invalidity HI*:0,170% z Pojistné částky
Roční pojistné životního pojištění HI*:0,150% z Pojistné částky
Roční pojistné úrazového pojištění HI*:0,030% z Pojistné částky
* HI = Investiční program Horizont Invest, HIB = Investiční program Horizont Invest Baby

Náklady a ostatní poplatky

Výpis z Investičního účtu odeslaný s využitím prostředků komunikace na dálku 0,00 Kč
Výpis z Investičního účtu odeslaný s využitím poskytovatele poštovních služeb 15,00 Kč
Poplatek za úschovu a správu0,- Kč
Náklad na příspěvek do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry (GFO) dle §; 129 odst. 1 zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění)2% z poplatku za investiční službu
Administrativní poplatek za zpracování Trvalého pokynu0,00 Kč
Poskytnutí údaje (včetně negativního) z evidence investičních nástrojů oprávněné osobě podle § 115 zák. 256/2004 Sb. za 1 subjektpodle sazby centrálního depozitáře pro nestrukturovaný dotaz

 

Poznámka: S poskytnutím investiční služby mohou být spojeny další náklady (např. náklady zahraničního platebního styku), které mohou být přeúčtovány klientovi

 

Pro zpětný výběr z portfolia nejsou v současné době aplikovány žádné výstupní poplatky.

 

Standardní sazby vstupních poplatků jsou aplikovány na jednorázové investice.

Zvýhodněné sazby vstupních poplatků jsou aplikovány při předplacení poplatku u programů pravidelných investic.

Standardní sazby vstupních poplatků

Plánovaná cílová doba (v letech) Výše vkladu
0 Kč až 349 999 Kč 350 000 Kč až 999 999 Kč 1 000 000 Kč a více
Vyvážené
menší než 5 3,00% 2,50% 2,00%
5 až 9 4,00% 3,25% 2,50%
10 a více 4,00% 3,25% 2,50%
Růstové
menší než 5 3,00% 2,50% 2,00%
5 až 9 4,25% 3,45% 2,65%
10 a více 4,50% 3,60% 2,75%
Dynamické
menší než 5 3,00% 2,50% 2,00%
5 až 9 4,25% 3,45% 2,65%
10 a více 5,00% 4,00% 3,00%

Zvýhodněné sazby vstupních poplatků pro trvalé pokyny s předplaceným vstupním poplatkem

Plánovaná cílová doba (v letech) Měsíční vklad
menší než 5 000 Kč 5 000 Kč až 14 999 Kč 15 000 Kč a více
Vyvážené
5 až 9 3,60% 3,40% 3,20%
10 až 19 3,20% 3,00% 2,80%
20 a více 2,80% 2,60% 2,40%
Růstové
5 až 9 3,83% 3,61% 3,40%
10 až 19 3,60% 3,38% 3,15%
20 a více 3,15% 2,93% 2,70%
Dynamické
5 až 9 4,00% 3,75% 3,50%
10 až 19 4,00% 3,75% 3,50%
20 a více 3,50% 3,25% 3,00%