Conseq

Sazebník poplatků pro Horizont Invest - platný pouze pro smlouvy o obhospodařování portfolia

Upozornění: Sazby vstupních poplatků pro nové smlouvy Horizont Invest (smlouva o obstaraní) se řídí sazebníkem platným od 1. 1. 2014.


Níže uvedené sazby platí pouze pro smlouvy o obhospodařování portfolia


Kromě níže uvedených vstupních poplatků jsou aplikovány následující poplatky:

Sazba manažerského poplatku

 
Roční sazba z průměrného denního objemu portfolia
0,00% p.a.
  

Sazba pojistného

 
Roční pojistné životního pojištění zákonného zástupce HIB*:
0,125% z Pojistné částky
Roční pojistné pojištění invalidity HI*:
0,170% z Pojistné částky
Roční pojistné životního pojištění HI*:
0,150% z Pojistné částky
Roční pojistné úrazového pojištění HI*:
0,030% z Pojistné částky
* HI = Investiční program Horizont Invest, HIB = Investiční program Horizont Invest Baby 
  

Náklady a ostatní poplatky

 
Potvrzení obchodů a výpis o stavu investičního účtu (1,5 násobek sazby České pošty, s.p., obyčejné psaní standard do 50 g)15,00 Kč
Poplatek za úschovu a správu0,- Kč
Náklad na příspěvek do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry (GFO) dle §; 129 odst. 1 zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění)2% z poplatku za investiční službu
Administrativní poplatek za zpracování Trvalého pokynu0,00 Kč
Poskytnutí údaje (včetně negativního) z evidence investičních nástrojů oprávněné osobě podle § 115 zák. 256/2004 Sb. za 1 subjektpodle sazby centrálního depozitáře pro nestrukturovaný dotaz

 

Poznámka: S poskytnutím investiční služby mohou být spojeny další náklady (např. náklady zahraničního platebního styku), které mohou být přeúčtovány klientovi

 

 

Pro zpětný výběr z portfolia nejsou v současné době aplikovány žádné výstupní poplatky.

 

 

Standardní sazby vstupních poplatků jsou aplikovány na jednorázové investice.

Zvýhodněné sazby vstupních poplatků jsou aplikovány při předplacení poplatku u programů pravidelných investic.

Standardní sazby vstupních poplatků

Plánovaná cílová doba (v letech) Výše vkladu
0 Kč až 349 999 Kč 350 000 Kč až 999 999 Kč 1 000 000 Kč a více
Vyvážené
menší než 5 3,00% 2,50% 2,00%
5 až 9 4,00% 3,25% 2,50%
10 a více 4,00% 3,25% 2,50%
Růstové
menší než 5 3,00% 2,50% 2,00%
5 až 9 4,25% 3,45% 2,65%
10 a více 4,50% 3,60% 2,75%
Dynamické
menší než 5 3,00% 2,50% 2,00%
5 až 9 4,25% 3,45% 2,65%
10 a více 5,00% 4,00% 3,00%

Zvýhodněné sazby vstupních poplatků pro trvalé pokyny s předplaceným vstupním poplatkem

Plánovaná cílová doba (v letech) Měsíční vklad
menší než 5 000 Kč 5 000 Kč až 14 999 Kč 15 000 Kč a více
Vyvážené
5 až 9 3,60% 3,40% 3,20%
10 až 19 3,20% 3,00% 2,80%
20 a více 2,80% 2,60% 2,40%
Růstové
5 až 9 3,83% 3,61% 3,40%
10 až 19 3,60% 3,38% 3,15%
20 a více 3,15% 2,93% 2,70%
Dynamické
5 až 9 4,00% 3,75% 3,50%
10 až 19 4,00% 3,75% 3,50%
20 a více 3,50% 3,25% 3,00%