Active Invest

Chcete investovat, ale nevyznáte se v jednotlivých fondech? Nechte jejich výběr a řízení investičního portfolia na nás s produktem Active Invest. Naši zkušení portfolio manažeři se o vaše finance postarají.

UZAVŘÍT SMLOUVU ONLINE

Hlavní výhody

 • Široké rozložení rizika
 • Výběr fondů největších světových správců
 • Aktivní obhospodařování portfolia

Tyto fondy umožňují jak jednorázové, tak pravidelné investování. Každý z nich má jasně definovanou investiční strategii a limity, které určují poměr potenciálního výnosu a rizika.

Cílem těchto fondů je nabídnout klientům jednoduché řešení s typizovanými investičními strategiemi, složenými z fondů mnoha různých investičních správců.

Základní údaje

 • Investiční manažer: Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 • Investiční strategie: Konzervativní, Vyvážená, Dynamická
 • Jednorázové investice: od 10 000 Kč (následné od 500 Kč)
 • Pravidelné investice: od 500 Kč/měsíc
Každý ze tří fondů má svou definovanou investiční strategii – Konzervativní, Vyváženou a Dynamickou. Portfolia fondů jsou aktivně obhospodařována týmem investičních manažerů v závislosti na aktuálním vývoji na finančních trzích a v rámci definovaných investičních limitů.

Výnos z investic do otevřených fondů je u fyzických osob osvobozen od daně v případě, že mezi nákupem a prodejem uplynou alespoň 3 roky. Koncept fondu fondů je tak daňově optimální, protože investor drží stále jeden fond, přestože portfolio tohoto fondu se může dynamicky přizpůsobovat situaci na trzích.
 

Ocenění

Soutěž Zlatá koruna, představující kvalitu a tradici, oceňuje nejlepší finanční produkty na českém trhu od roku 2003. Investiční program Active Invest získal v letech 2014 až 2019 již šest ocenění v kategorii Podílové fondy.

Zprávy investičního manažera fondů Active Invest za uplynulý měsíc.

Měsíční reporty o vývoji fondů s komentáři o vývoji finančních trhů a jednotlivých fondů obsažených ve fondu fondů, případně o provedených investičních akcích - ke stažení ve formátu pdf pro fondy:

Jaká bude očekávaná hodnota mých investic na konci?

Hodnota investice na konci:  Kč

Vaše vklady celkem
 Kč
Zhodnocení
 Kč  % p.a.

Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.

  Active Invest Konzervativní

  ISIN

  CZ0008474194

  Investiční horizont

  min. 3 roky

  Tolerance rizika (SRI)

  Rizikový profil 2

  Měna

  CZK

  Třída aktiv

  Smíšená aktiva

  Investičním cílem je dosahovat ve středním až dlouhodobém horizontu stabilního zhodnocení. Investice jsou zaměřeny na dluhopisy a cenné papíry vydávané dluhopisovými fondy a fondy peněžního trhu a do cenných papírů vydávaných akciovými fondy. Vhodné pro investory, kteří...

   Active Invest Dynamický

   ISIN

   CZ0008474202

   Investiční horizont

   min. 5 let

   Tolerance rizika (SRI)

   Rizikový profil 3

   Měna

   CZK

   Třída aktiv

   Smíšená aktiva

   Investičním cílem je dosahovat v dlouhodobém horizontu (min. 5 let) vysokého zhodnocení. Za účelem dosažení tohoto cíle fond investuje do cenných papírů vydávaných akciovými fondy a do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných dluhopisovými fondy a...

    Active Invest Vyvážený

    ISIN

    CZ0008474210

    Investiční horizont

    min. 3 roky

    Tolerance rizika (SRI)

    Rizikový profil 3

    Měna

    CZK

    Třída aktiv

    Smíšená aktiva

    Investičním cílem je dosahovat ve středním až dlouhodobém horizontu vysokého zhodnocení. Investice jsou zaměřeny na cenné papíry vydávané dluhopisovými fondy, akciovými fondy a na akcie, dluhopisy, nástroje peněžního trhu a cenné papíry vydávané fondy krátkodobých dluhopisů a...