Poplatky a sazebníky

S investicemi do podílových listů je spojeno několik typů poplatků:

 • vstupní poplatky
 • manažerské poplatky
 • ostatní poplatky a náklady

Vstupní poplatky jsou stanovovány procentním podílem z investované částky, příp. u pravidelných investic z částky plánovaných vkladů za celou dobu programu (v takovém případě je aplikovaná zvýhodněná sazba vstupního poplatku), a jsou strženy při realizaci investice. Sazba poplatku je stanovena sazebníkem pro každý produkt zvlášť a odvíjí se od výše investované částky a typu fondu / portfolia.

Manažerské poplatky (odměna investičního manažera za obhospodařování fondu / portfolia) jsou stanoveny procentním podílem z průměrného ročního objemu investice a jsou z hodnoty investice průběžně strhávány po celou dobu jejího trvání.

Další poplatky již tvoří náklady třetích stran související s konkrétní investicí, typicky tedy poštovné, poplatek do garančního fondu obchodníků s cennými papíry, poplatek za platbu v cizí měně nebo za expresní platbu.


Náklady spojené s poskytováním údajů z evidence investičních nástrojů

S poskytnutím údajů z evidence investičních nástrojů oprávněné osobě je v souladu s § 115 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a vyhláškou č. 212/2010 Sb., o způsobu stanovení výše vynaložených věcných nákladů a způsobu jejich úhrady při poskytování údajů centrálním depozitářem a osobou, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, spojena úhrada vynaložených věcných nákladů ve výši stanovené podle platného a účinného sazebníku úhrad nákladů centrálního depozitáře. Aktuální výše úhrady činí 820,- Kč bez DPH za poskytnutí údajů z evidence k 1 osobě.


Sazebníky produktů - smlouvy o obstarání

V případě nesouladu Sazebníku se sazbami vstupních poplatků definovanými Prospekty Fondů se použijí sazby dle Sazebníku.


Další sazebníky

  Penze

  V uvedeném sazebníku naleznete seznam a výši všech poplatků, souvisejících se smlouvou o penzijním spoření Zenit, jako poplatky účtované penzijní společností, poplatky za poskytnutí garance či poplatky za pojištění.

  Zeptejte se nás

  Vložte bezpečnostní kód:
   Security code
   

  Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.