Active Invest

Active invest je ideální smlouva pro klienty, kteří chtějí investovat, ale nevyznají se v jednotlivých fondech a chtějí nechat výběr fondů a řízení investičního portfolia na nás.

ONLINE UZAVŘENÍ SMLOUVY

Široké rozložení rizika, výběr fondů největších světových správců a aktivní obhospodařování portfolia - to jsou hlavní výhody fondů Active Invest. Tyto fondy fondů umožňují jak jednorázové, tak pravidelné investování. Každý fond má jasně definovanou investiční strategii a investiční limity, které definují poměr potenciálu výnosu a rizika.

Otevřené podílové fondy Active Invest navazují na úspěšná fondová portfolia, která jsme řidili již od počátku roku 2004. Cílem dnešních fondů, stejně jako dříve obhospodařovaných portfolií, je nabídnout klientům jednoduché řešení s typizovanými investičními strategiemi, které jsou složeny z fondů několika různých investičních správců.

Jaká bude očekávaná hodnota mých investic na konci?

Hodnota investice na konci:  Kč

Vaše vklady celkem
 Kč
Zhodnocení
 Kč  % p.a.

Základní údaje

 • Investiční manažer: Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 • Investiční strategie: Konzervativní, Vyvážená, Dynamická
 • Jednorázové investice: od 10 000 Kč (následné od 500 Kč)
 • Pravidelné investice: od 500 Kč/měsíc
Každý ze tří fondů má svou definovanou investiční strategii – Konzervativní, Vyváženou a Dynamickou. Portfolia fondů jsou aktivně obhospodařována týmem investičních manažerů v závislosti na aktuálním vývoji na finančních trzích a v rámci definovaných investičních limitů.

Výnos z investic do otevřených fondů je u fyzických osob osvobozen od daně v případě, že mezi nákupem a prodejem uplynou alespoň 3 roky. Koncept fondu fondů je tak daňově optimální, protože investor drží stále jeden fond, přestože portfolio tohoto fondu se může dynamicky přizpůsobovat situaci na trzích.
 

Ocenění

Soutěž Zlatá koruna, představující kvalitu a tradici, oceňuje nejlepší finanční produkty na českém trhu od roku 2003. Investiční program Active Invest získal v letech 2014 až 2019 již šest ocenění v kategorii Podílové fondy.

Zprávy investičního manažera fondů Active Invest za uplynulý měsíc.

Měsíční reporty o vývoji fondů s komentáři o vývoji finančních trhů a jednotlivých fondů obsažených ve fondu fondů, případně o provedených investičních akcích - ke stažení ve formátu pdf pro fondy:

Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.

  Active Invest Konzervativní

  ISIN

  CZ0008474194

  Investiční horizont

  min. 3 roky

  Tolerance rizika (SRRI)

  Rizikový profil 2

  Měna

  CZK

  Třída aktiv

  Smíšená aktiva

  Investičním cílem je dosahovat ve středním až dlouhodobém horizontu stabilního zhodnocení. Investice jsou zaměřeny na dluhopisy a cenné papíry vydávané dluhopisovými fondy a fondy peněžního trhu a do cenných papírů vydávaných akciovými fondy. Vhodné pro investory, kteří...

   Active Invest Dynamický

   ISIN

   CZ0008474202

   Investiční horizont

   min. 5 let

   Tolerance rizika (SRRI)

   Rizikový profil 5

   Měna

   CZK

   Třída aktiv

   Smíšená aktiva

   Investičním cílem je dosahovat v dlouhodobém horizontu (min. 5 let) vysokého zhodnocení. Za účelem dosažení tohoto cíle fond investuje do cenných papírů vydávaných akciovými fondy a do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných dluhopisovými fondy a...

    Active Invest Vyvážený

    ISIN

    CZ0008474210

    Investiční horizont

    min. 3 roky

    Tolerance rizika (SRRI)

    Rizikový profil 4

    Měna

    CZK

    Třída aktiv

    Smíšená aktiva

    Investičním cílem je dosahovat ve středním až dlouhodobém horizontu vysokého zhodnocení. Investice jsou zaměřeny na cenné papíry vydávané dluhopisovými fondy, akciovými fondy a na akcie, dluhopisy, nástroje peněžního trhu a cenné papíry vydávané fondy krátkodobých dluhopisů a...