Dlouhodobý investiční produkt (DIP)

Myslete na sebe a vytvořte si rezervu na penzi prostřednictvím široké investiční nabídky

Zabezpečte se na penzi ještě lépe. Nový Dlouhodobý investiční produkt nabízí optimální doplnění vašeho penzijního spoření. Rezervy na důchod si s ním můžete tvořit flexibilněji, prostřednictvím investic a přitom využívat výhody státem podporovaného produktu.

ONLINE UZAVŘENÍ SMLOUVY

Co je to Dlouhodobý investiční produkt (DIP)?

Jde o nový nástroj, jehož prostřednictvím stát podporuje tvorbu individuálních rezerv na důchod, v tomto případě skrze investice třeba do investičních fondů. Přináší možnost čerpat úsporu na dani z příjmu a využívat na investice příspěvky zaměstnavatele, to vše za účelem dlouhodobého investování do regulovaných produktů s potenciálem vysokého zhodnocení.

Maximální odpočet ze základu daně, který lze ročně čerpat, je 48 000 Kč, což odpovídá pravidelné měsíční investici 4 000 Kč. Do tohoto maximálního limitu lze kombinovat i stávající podporované finanční produkty, tedy doplňkové penzijní spoření a životní pojištění. Roční daňová úspora tak při 15% sazbě daně z příjmu činí 7 200 Kč.

Vedle toho je možné také využít případných příspěvků zaměstnavatele, které jsou pro něj do 50 000 Kč ročně daňově uznatelným nákladem a zároveň z nich neodvádí sociální ani zdravotní pojištění.

Jak získám podporu od státu?

Za daňovou podporu si však stát klade podmínku - prostředky z DIP mohou být čerpány až po splnění podmínky minimálně deseti let investování a zároveň dosažení minimálně 60 let věku.

Způsob jejich čerpání není následně nijak omezen, lze je například vyplatit v celé výši najednou nebo si je nechat pravidelně vyplácet. Pokud se rozhodnete vybrat prostředky před splněním podmínek, samozřejmě můžete (úplně, nebo i jen částečně), ale musíte dodanit dříve získané daňové úlevy.
 

Proč bych si měl DIP zřídit?

Ačkoliv se o problémech průběžného státního systému penzí, tak jak funguje dnes, ví velice dlouho, protože demografické trendy jsou jasné na poměrně dlouhou dobu dopředu, nenašla politická reprezentace dostatek odvahy k větší reformě tohoto systému (kromě dílčích parametrických změn a s čestnou výjimkou zavedení tzv. 2. pilíře v roce 2013, který byl bohužel následně brzy zrušen). Tento systém se tak bude dostávat do stále větších deficitů a řešením je pouze individuální zodpovědnost a vytváření vlastních dlouhodobých rezerv. Přičemž právě při dlouhodobém investování hraje velký význam výnos, který investice generují, proto nejsou pro tento účel vhodné třeba běžné či spořicí bankovní účty.

Do čeho lze v režimu DIP investovat?

Prostřednictvím DIP lze investovat např. do investičních fondů, akcií nebo burzovně obchodovaných dluhopisů. Důležité je, že DIP mohou poskytovat pouze regulované subjekty, tedy např. banky, investiční společnosti či obchodníci s cennými papíry, kteří navíc budou u ČNB registrováni k nabídce DIP.
 

Jaký se bude za DIP platit poplatek?

U Conseq nebude za evidenci DIP účtován žádný dodatečný poplatek, klient hradí pouze standardní poplatky investičních produktů tak, jak je to běžné dnes.
 

Lze v DIP dělat změny? Např. přestupovat mezi fondy?

Ano, smlouvu evidovanou v režimu DIP lze libovolně upravovat, přestupovat mezi fondy, případně fondy prodat a držet na smlouvě jen hotovost. Pouze výběr prostředků ze smlouvy před splněním podmínek s sebou nese negativní důsledek v podobě povinnosti dodanit dříve získané daňové podpory.
 

Mohu si pod DIP zařadit stávající smlouvu? Kdy se mi vyplatí?

Ano, do režimu DIP si bude možné formou jednoduchého dodatku zařadit i stávající investiční smlouvu. Smysl to dává zejména v případě, že jste si předplatili vstupní poplatek na určitou cílovou částku pravidelného investování.
Na druhou stranu je potřeba pamatovat také na to, že zařazením smlouvy do DIP si omezujete možnost výběru, proto pokud máte již nějaké větší částky zainvestované, je vhodnější si tyto investice převést na smlouvu, která v režimu DIP není – na dřívější investice jste neinkasovali daňovou podporu, není tedy důvod, abyste si omezovali jejich likviditu.
 

Čím se liší DIP od penzijního spoření?

DIP přináší výrazně širší investiční možnosti, není limitován jen na penzijní společnosti a jejich účastnické fondy. Nabídka investičních fondů je mnohem širší a investici tak lze daleko více přizpůsobit požadavkům a potřebám konkrétního zákazníka. Oproti penzijnímu spoření však u DIP není nárok na podporu ve formě státních příspěvků.
 

Jak DIP sjednat?

DIP lze sjednat prostřednictvím vašeho finančního poradce za využití portálu MůjConseq. Aktuálně lze sjednávat nové smlouvy v režimu DIP, usilovně pracujeme na možnosti zařadit do režimu DIP i smlouvy stávající. Režim DIP má podobu evidence, pod kterou je možné zařadit kterýkoliv z našich produktů, jako jsou například investiční programy Active Ivest a Horizont Invest nebo individuální investiční smlouvy Classic Invest, na základě kterých lze pravidelně investovat do více než tisícovky investičních fondů z naší nabídky.
 

Proč Conseq?

Conseq Investment Management je největší nezávislý investiční správce v České republice s historií od roku 1994. Staráme se o majetek více než půl milionu zákazníků v objemu přes 150 miliard korun. Součástí naší skupiny je i penzijní společnost nebo depozitář. Jsme česká společnost, nepatříme do žádné nadnárodní finanční skupiny. Rozumíme českému trhu a českým investorům jako nikdo jiný.
 
 
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.