Platební instrukce pro zaměstnavatele

Instrukce k zasílání peněžních prostředků zaměstnavatelem

Typ platby Číslo účtu Variabilní symbol Specifický symbol Konstantní symbol
Individuální platba příspěvku zaměstnavatele na DIP 1388083926/2700 Číslo Podkladové smlouvy IČ zaměstnavatele 3552
Individuální platba příspěvku Klienta na DIP hrazená zaměstnavatelem 1388083926/2700 Číslo Podkladové smlouvy NEVYPLŇOVAT 3558
Hromadná platba zaměstnavatele na DIP s rozpisem plateb (příspěvky zaměstnavatele, příp. příspěvky Klienta hrazené zaměstnavatelem) 1388083926/2700 IČ zaměstnavatele RRRRMM
(rok a měsíc úhrady platby)
3552
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.