Platební instrukce pro zaměstnavatele

Informace pro zaměstnavatele ohledně zasílání peněžních prostředků a souborů s rozpisy individuálních i hromadných plateb.

Dlouhodobý investiční produkt (DIP) představuje nadstavbu nad investičními smlouvami naší společnosti. Je-li daná podkladová investiční smlouva sjednána v režimu DIP, je zároveň uzavírána „Smlouva o aktivaci režimu DIP“. Tato je dokladem, že danou podkladovou smlouvu evidujeme jako smlouvu DIP a je na ní možné umísťovat příspěvky zaměstnavatele. 

​Podrobné instrukce včetně vzorů ke stažení


Obecné informace o DIP pro zaměstnavatele

Instrukce k zasílání peněžních prostředků zaměstnavatelem

Typ platby Číslo účtu Variabilní symbol Specifický symbol Konstantní symbol
Individuální platba příspěvku zaměstnavatele na DIP 1388083926/2700 Číslo Podkladové smlouvy IČ zaměstnavatele 3552
Individuální platba příspěvku Klienta na DIP hrazená zaměstnavatelem 1388083926/2700 Číslo Podkladové smlouvy NEVYPLŇOVAT 3558
Hromadná platba zaměstnavatele na DIP s rozpisem plateb (příspěvky zaměstnavatele, příp. příspěvky Klienta hrazené zaměstnavatelem) 1388083926/2700 IČ zaměstnavatele RRRRMM
(rok a měsíc úhrady platby)
3552

Instrukce k zasílání souborů s rozpisy hromadných plateb

Pokud zaměstnavatel chce pro zasílání příspěvku využít možnosti hromadné platby,  pak níže uvádíme kontakty a pokyny pro hromadné platby včetně vzorových souborů


 
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.