Active Invest Konzervativní

Investičním cílem je dosahovat ve středním až dlouhodobém horizontu stabilního zhodnocení. Investice jsou zaměřeny na dluhopisy a cenné papíry vydávané dluhopisovými fondy a fondy peněžního trhu a do cenných papírů vydávaných akciovými fondy. Vhodné pro investory, kteří nechtějí riskovat výrazné snížení hodnoty své investice a zároveň jsou připraveni přijmout její krátkodobé výkyvy.
 

Základní informace

 • Cena za kus
 • (5. 12. 2019) 1,0636 CZK
 • Roční maximum
 • (28. 11. 2019) 1,0643 CZK
 • Roční minimum
 • (3. 1. 2019) 1,0271 CZK
 • Investiční společnost
 • Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 • Datum založení
 • 11. 12. 2013
 • Země registrace
 • Česká republika
 • Objem aktiv fondu
 • 559 405 760,00 CZK

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Smíšená aktiva
 • Regionální zaměření
 • Vyspělé i rozvíjející se trhy
  Globální
 • Tematické zaměření
 • Konzervativní
  Fond Fondů
 • Dividendová politika
 • Akumulační
 • Měna denominace
 • CZK

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie
 • Fondy fondů dluhopisové
 • Poplatky za správu
 • 1,55 %
 • z toho manažerský poplatek
 • 0,75 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 3 roky
 • Investiční preference
 • Růst
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano
 • Tolerance rizika
 • Rizikový profil 3
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Základní
  Informovaný
  Pokročilý

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

 • 2 roky
 • 1,05 %
 • 3 roky
 • 0,76 %
 • 5 let
 • 0,59 %
 • 10 let
 • Od založení
 • 1,04 %

Kumulativní výkonnost (%)

 • 1 týden
 • -0,07 %
 • 1 měsíc
 • 0,04 %
 • 3 měsíce
 • 0,42 %
 • 6 měsíců
 • 1,92 %
 • Od počátku roku
 • 3,49 %
 • 1 rok
 • 3,03 %
 • 2 roky
 • 2,11 %
 • 3 roky
 • 2,29 %
 • 5 let
 • 3,00 %
 • 10 let
 • Od založení
 • 6,36 %
Zeptejte se nás

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.