Amundi Fund Solutions - Conservative (EUR)

 

Základní informace

  • Cena za kus
  • (14. 1. 2021) 8,9200 EUR
  • Roční maximum
  • (14. 1. 2021) 8,9200 EUR
  • Roční minimum
  • (19. 3. 2020) 7,6700 EUR
  • Investiční společnost
  • Amundi Fund Solutions / Amundi S.F.
  • Datum založení
  • 13. 2. 2015
  • Země registrace
  • Lucembursko
  • Objem aktiv fondu
  • 21 915 195,22 EUR

Investiční zaměření

  • Třída aktiv
  • Smíšená aktiva
  • Regionální zaměření
  • Vyspělé i rozvíjející se trhy
    Globální
  • Tematické zaměření
  • Konzervativní
    Fond Fondů
  • Dividendová politika
  • Akumulační
  • Měna denominace
  • EUR

Informace o poplatcích a nákladech

  • Poplatková kategorie
  • Konzervativní
  • Poplatky za správu

    Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

  • 1,78 %
  • z toho manažerský poplatek
  • 1,20 %

Cílové trhy

  • Investiční horizont
  • min. 5 let
  • Investiční preference
  • Růst
  • Schopnost nést ztráty
  • Ano
  • Tolerance rizika

    Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

  • Rizikový profil 4
  • Kategorie zákazníka
  • Neprofesionální
    Profesionální
    Způsobilá protistrana
  • Znalosti a zkušenosti
  • Základní
    Informovaný
    Pokročilý

Kumulativní výkonnost (%)

  • 1 týden
  • 0,34 %
  • 1 měsíc
  • 1,36 %
  • 3 měsíce
  • 3,00 %
  • 6 měsíců
  • 5,94 %
  • Od počátku roku
  • 0,56 %
  • 1 rok
  • 3,24 %
  • 2 roky
  • 13,49 %
  • 3 roky
  • 8,38 %
  • 5 let
  • 16,45 %
  • 10 let
  • Od založení (13. 2. 2015)

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

  • 2 roky
  • 6,53 %
  • 3 roky
  • 2,72 %
  • 5 let
  • 3,09 %
  • 10 let
  • Od založení (13. 2. 2015)
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.