Amundi Funds European Eq.Sust.Income A2dis hg(CZK)

 

Základní informace

  • Cena za kus
  • (16. 4. 2021) 1029,0600 CZK
  • Roční maximum
  • (16. 4. 2021) 1029,0600 CZK
  • Roční minimum
  • (21. 4. 2020) 787,3700 CZK
  • Investiční společnost
  • Amundi Funds
  • Datum založení
  • 7. 6. 2019
  • Registrátor
  • Země registrace
  • Lucembursko
  • Objem aktiv fondu

Investiční zaměření

  • Třída aktiv
  • Akcie
  • Regionální zaměření
  • Vyspělé trhy
    Evropa
  • Tematické zaměření
  • Jádrové
  • Dividendová politika
  • Distribuční
  • Měna denominace
  • CZK

Informace o poplatcích a nákladech

  • Poplatková kategorie

    Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

  • Dynamické
  • Poplatky za správu

    Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

  • 1,75 %
  • z toho manažerský poplatek
  • 1,50 %

Cílové trhy

  • Investiční horizont
  • min. 5 let
  • Investiční preference
  • Růst
  • Schopnost nést ztráty
  • Ano
  • Tolerance rizika

    Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

  • Rizikový profil 6
  • Kategorie zákazníka
  • Neprofesionální
    Profesionální
    Způsobilá protistrana
  • Znalosti a zkušenosti
  • Základní
    Informovaný
    Pokročilý
  • Negativní cílový trh
  • Garance bez ztrát

Kumulativní výkonnost (%)

  • 1 týden
  • 0,77 %
  • 1 měsíc
  • 3,71 %
  • 3 měsíce
  • 6,74 %
  • 6 měsíců
  • 17,13 %
  • Od počátku roku
  • 9,87 %
  • 1 rok
  • 30,47 %
  • 2 roky
  • -2,48 %
  • 3 roky
  • -7,62 %
  • 5 let
  • -17,01 %
  • 10 let
  • Od založení (7. 6. 2019)
  • 0,79 %

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

  • 2 roky
  • -1,25 %
  • 3 roky
  • -2,61 %
  • 5 let
  • -3,66 %
  • 10 let
  • Od založení (7. 6. 2019)
  • 0,42 %
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.