Amundi Funds Russian Equity A (EUR)

 

Základní informace

 • Cena za kus
 • (15. 1. 2021) 68,4200 EUR
 • Roční maximum
 • (20. 1. 2020) 77,9600 EUR
 • Roční minimum
 • (18. 3. 2020) 40,6200 EUR
 • Investiční společnost
 • Amundi Funds
 • Datum založení
 • 14. 6. 2019
 • Země registrace
 • Lucembursko
 • Objem aktiv fondu
 • 10 650 006,95 EUR

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Akcie
 • Regionální zaměření
 • Rozvíjející se trhy
  Východní evropa
 • Tematické zaměření
 • Růstové
  Specifická země
 • Dividendová politika
 • Akumulační
 • Měna denominace
 • EUR

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie
 • Dynamické
 • Poplatky za správu

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • 2,15 %
 • z toho manažerský poplatek
 • 1,80 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 5 let
 • Investiční preference
 • Růst
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano
 • Tolerance rizika

  Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

 • Rizikový profil 7
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Základní
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulativní výkonnost (%)

 • 1 týden
 • 1,42 %
 • 1 měsíc
 • 6,57 %
 • 3 měsíce
 • 21,53 %
 • 6 měsíců
 • 16,78 %
 • Od počátku roku
 • 6,66 %
 • 1 rok
 • -9,35 %
 • 2 roky
 • 29,98 %
 • 3 roky
 • 34,05 %
 • 5 let
 • 138,31 %
 • 10 let
 • Od založení (14. 6. 2019)

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

 • 2 roky
 • 14,01 %
 • 3 roky
 • 10,26 %
 • 5 let
 • 18,97 %
 • 10 let
 • Od založení (14. 6. 2019)
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.