BGF Japan Flexible Equity (EUR)

 

Základní informace

 • Cena za kus
 • (2. 12. 2022) 13,7300 EUR
 • Roční maximum
 • (7. 12. 2021) 16,1900 EUR
 • Roční minimum
 • (21. 10. 2022) 12,5400 EUR
 • Investiční společnost
 • BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • Datum založení
 • 28. 2. 2005
 • Země registrace
 • Lucembursko
 • Objem aktiv fondu
 • 27 944 028 918,69 EUR

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Akcie
 • Regionální zaměření
 • Vyspělé trhy
  Japonsko
 • Tematické zaměření
 • Dividendová politika
 • Akumulační
 • Měna denominace
 • EUR
 • Investiční profil

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie

  Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

 • Dynamické
 • Poplatky za správu

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • 1,83 %
 • z toho manažerský poplatek
 • 1,50 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 5 let
 • Investiční preference
 • Růst
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano – bez záruky maximální možné ztráty
 • Tolerance rizika (SRRI)

  Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

 • Rizikový profil 6
 • Preference udržitelnosti (SFDR)
 • Neutrální (článek 6)
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Základní
  Informovaný
  Pokročilý
 • Negativní cílový trh
 • Garance bez ztrát

Kumulativní výkonnost (%)

 • 1 týden
 • -1,29 %
 • 1 měsíc
 • 3,08 %
 • 3 měsíce
 • 1,85 %
 • 6 měsíců
 • 0,15 %
 • Od počátku roku
 • -12,66 %
 • 1 rok
 • -12,38 %
 • 2 roky
 • -3,78 %
 • 3 roky
 • 6,93 %
 • 5 let
 • 15,77 %
 • 10 let
 • 118,63 %
 • Od založení (28. 2. 2005)
 • 82,10 %

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

 • 2 roky
 • -1,91 %
 • 3 roky
 • 2,26 %
 • 5 let
 • 2,97 %
 • 10 let
 • 8,14 %
 • Od založení (28. 2. 2005)
 • 3,43 %
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.

Na našich webových stránkách využíváme soubory cookies. Cookies používáme pro zajištění správné funkčnosti stránek, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu a reklamy. Informace o používání cookies najdete v našich Zásadách používání webových stránek a cookie, kde můžete i později upravit nastavení svých souhlasů. Souhlasíte s používáním cookies?
Více informací a nastavení preferencí