BNP Paribas Emerging Bond (USD)

 

Základní informace

 • Cena za kus
 • (20. 9. 2023) 398,6000 USD
 • Roční maximum
 • (2. 2. 2023) 413,2500 USD
 • Roční minimum
 • (21. 10. 2022) 329,2200 USD
 • Investiční společnost
 • PARVEST
 • Datum založení
 • 3. 5. 1999
 • Země registrace
 • Lucembursko
 • Objem aktiv fondu
 • 429 012 127,61 USD

Výkonnost fondu

 • Průměrná roční výkonnost
 • Kumulativní výkonnost
 • 1 týden
 • 0,14 %
 • 1 měsíc
 • 0,52 %
 • 3 měsíce
 • 0,35 %
 • 6 měsíců
 • 2,99 %
 • Od počátku roku
 • 3,36 %
 • 1 rok
 • 9,94 %
 • 2 roky
 • -11,00 % p.a.
 • -20,79 %
 • 3 roky
 • -6,55 % p.a.
 • -18,40 %
 • 5 let
 • -1,41 % p.a.
 • -6,86 %
 • 10 let
 • 0,47 % p.a.
 • 4,75 %
 • Od založení (3. 5. 1999)
 • 5,09 % p.a.
 • 235,66 %

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Dluhopisy
 • Regionální zaměření
 • Rozvíjející se trhy
  Globální rozvíjející se trhy
 • Tematické zaměření
 • Hlavní měny
 • Dividendová politika
 • Akumulační
 • Měna denominace
 • USD
 • Investiční profil

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie

  Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

 • Konzervativní
 • Poplatky za správu

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • 1,63 %
 • z toho manažerský poplatek
 • 1,25 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 5 let
 • Investiční preference
 • Růst
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano – bez záruky maximální možné ztráty
 • Tolerance rizika (SRRI)

  Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

 • Rizikový profil 5
 • Preference udržitelnosti (SFDR)
 • Doplňková (článek 8)
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Základní
  Informovaný
  Pokročilý
 • Negativní cílový trh
 • Garance bez ztrát
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.


Toto je propagační sdělení. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut fondu a sdělení klíčových informací pro investory. Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.