BNPP AF Global Float. Rate Portfolio 2025 hgd(CZK)

 • Při zpětném odkupu fond účtuje výstupní poplatek ve výši 1 % (v období 20.9.2021-31.12.2024), resp. 0,5 % (v období 2.1.2025-30.12.2025).
 • Podílové listy je možné nakoupit pouze v období od 23. srpna 2021 do 16. září 2021.
 

Základní informace

 • Cena za kus
 • (23. 3. 2023) 951,8100 CZK
 • Roční maximum
 • (7. 3. 2023) 981,8600 CZK
 • Roční minimum
 • (19. 7. 2022) 868,3300 CZK
 • Investiční společnost
 • BNP Paribas
 • Datum založení
 • 23. 8. 2021
 • Země registrace
 • Lucembursko
 • Objem aktiv fondu

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Dluhopisy
 • Regionální zaměření
 • Vyspělé i rozvíjející se trhy
  Globální
 • Tematické zaměření
 • S cílovým datem
  S dominantní měnou (USD)
 • Dividendová politika
 • Akumulační
 • Měna denominace
 • CZK
 • Investiční profil

  Posouzení vhodnosti pro fondy kvalifikovaných investorů.

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie

  Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

 • Konzervativní
 • Poplatky za správu

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • 0,56 %
 • z toho manažerský poplatek
 • 0,40 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 3 roky
 • Investiční preference
 • Růst
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano – bez záruky maximální možné ztráty
 • Tolerance rizika (SRRI)

  Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

 • Rizikový profil 3
 • Preference udržitelnosti (SFDR)
 • Doplňková (článek 8)
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Základní
  Informovaný
  Pokročilý
 • Negativní cílový trh
 • Garance bez ztrát

Kumulativní výkonnost (%)

 • 1 týden
 • -0,91 %
 • 1 měsíc
 • -2,18 %
 • 3 měsíce
 • 0,43 %
 • 6 měsíců
 • 4,97 %
 • Od počátku roku
 • 0,17 %
 • 1 rok
 • 4,98 %
 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení (23. 8. 2021)

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení (23. 8. 2021)
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.


Toto je propagační sdělení. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut fondu a sdělení klíčových informací pro investory. Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.