BNPP Flexi I Flexible Convertible Bond RH hgd(EUR)

Z důvodu mimořádné situace na finančních trzích způsobené COVID19 správce dočasně zvyšuje Swing Pricing fees tzv. „swing factor“ nad 1% úroveň, kterou deklaroval ve svém statutu (str. 27).“ Tato informace se týká vybraných podfondů deštníku BNP Flexi I, a sice ABS EUROPE IG, ABS Opportunities, Flexible Convertible Bond a US Mortgage.
 

Základní informace

 • Cena za kus
 • (12. 8. 2020) 103,9300 EUR
 • Roční maximum
 • (11. 8. 2020) 103,9800 EUR
 • Roční minimum
 • (24. 3. 2020) 100,3900 EUR
 • Investiční společnost
 • BNP Paribas
 • Datum založení
 • 14. 2. 2020
 • Země registrace
 • Lucembursko
 • Objem aktiv fondu
 • 130 244 510,16 EUR

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Alternativní investice
 • Regionální zaměření
 • Vyspělé i rozvíjející se trhy
  Globální
 • Tematické zaměření
 • Konvertibilní
 • Dividendová politika
 • Akumulační
 • Měna denominace
 • EUR

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie
 • Fondy dluhopisové
 • Poplatky za správu
 • z toho manažerský poplatek
 • 0,90 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 5 let
 • Investiční preference
 • Růst
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano
 • Tolerance rizika
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Základní
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulativní výkonnost (%)

 • 1 týden
 • 0,08 %
 • 1 měsíc
 • 0,66 %
 • 3 měsíce
 • 1,73 %
 • 6 měsíců
 • 1,22 %
 • Od počátku roku
 • 1,56 %
 • 1 rok
 • 0,49 %
 • 2 roky
 • 0,62 %
 • 3 roky
 • 0,77 %
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení
 • 1,26 %

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

 • 2 roky
 • 0,31 %
 • 3 roky
 • 0,26 %
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení
 • 2,57 %
Zeptejte se nás

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.