Conseq Active Invest Dynamický, CSQF SICAV (EUR)

Podfond Conseq Active Invest Dynamický, CSQF SICAV (EUR) / CZ0008044732 vznikl 1.1.2020 přeměnou původního fondu Conseq Active Invest Progressive (EUR) / CZ0008474640. Graf historických cen podfondu i tabulky výkonností podfondu proto zohledňují i historické ceny původního fondu před přeměnou.
 
 

Základní informace

 • Cena za kus
 • (13. 10. 2021) 0,1262 EUR
 • Roční maximum
 • (6. 9. 2021) 0,1286 EUR
 • Roční minimum
 • (30. 10. 2020) 0,0988 EUR
 • Investiční společnost
 • Conseq Funds SICAV, a.s.
 • Datum založení
 • 4. 3. 2015
 • Země registrace
 • Česká republika
 • Objem aktiv fondu
 • 27 838 692,95 EUR

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Smíšená aktiva
 • Regionální zaměření
 • Vyspělé i rozvíjející se trhy
  Globální
 • Tematické zaměření
 • Dynamické
  Fond Fondů
 • Dividendová politika
 • Akumulační
 • Měna denominace
 • EUR

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie

  Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

 • Dynamické
 • Poplatky za správu

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • 2,60 %
 • z toho manažerský poplatek
 • 1,50 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 5 let
 • Investiční preference
 • Růst
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano
 • Tolerance rizika

  Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

 • Rizikový profil 5
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Základní
  Informovaný
  Pokročilý
 • Negativní cílový trh
 • Garance bez ztrát

Kumulativní výkonnost (%)

 • 1 týden
 • 1,20 %
 • 1 měsíc
 • -1,10 %
 • 3 měsíce
 • 0,56 %
 • 6 měsíců
 • 4,73 %
 • Od počátku roku
 • 11,48 %
 • 1 rok
 • 22,05 %
 • 2 roky
 • 20,31 %
 • 3 roky
 • 24,70 %
 • 5 let
 • 32,01 %
 • 10 let
 • Od založení (4. 3. 2015)
 • 26,20 %

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

 • 2 roky
 • 9,69 %
 • 3 roky
 • 7,64 %
 • 5 let
 • 5,71 %
 • 10 let
 • Od založení (4. 3. 2015)
 • 3,58 %
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.