Conseq Active Invest Dynamický, CSQF SICAV (PLN)

Podfond Conseq Active Invest Dynamiczny, CSQF SICAV (PLN) / CZ0008044724 vznikl 1.1.2020 přeměnou původního fondu Active Invest Progressive (PLN) / CZ0008474657. Graf historických cen podfondu i tabulky výkonnosti podfondu proto zohledňují i historické ceny původního fondu před přeměnou.
 

Základní informace

 • Cena za kus
 • (1. 12. 2021) 1,4404 PLN
 • Roční maximum
 • (16. 11. 2021) 1,4936 PLN
 • Roční minimum
 • (2. 12. 2020) 1,2554 PLN
 • Investiční společnost
 • Conseq Funds SICAV, a.s.
 • Datum založení
 • 5. 1. 2016
 • Země registrace
 • Česká republika
 • Objem aktiv fondu
 • 132 570 896,30 PLN

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Smíšená aktiva
 • Regionální zaměření
 • Vyspělé i rozvíjející se trhy
  Globální
 • Tematické zaměření
 • Dynamické
  Fond Fondů
 • Dividendová politika
 • Akumulační
 • Měna denominace
 • PLN

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie

  Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

 • Dynamické
 • Poplatky za správu

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • 2,60 %
 • z toho manažerský poplatek
 • 1,50 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 5 let
 • Investiční preference
 • Růst
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano – bez záruky maximální možné ztráty
 • Tolerance rizika

  Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

 • Rizikový profil 5
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Základní
  Informovaný
  Pokročilý
 • Negativní cílový trh
 • Garance bez ztrát

Kumulativní výkonnost (%)

 • 1 týden
 • -2,12 %
 • 1 měsíc
 • -2,05 %
 • 3 měsíce
 • -1,79 %
 • 6 měsíců
 • 0,15 %
 • Od počátku roku
 • 11,37 %
 • 1 rok
 • 14,54 %
 • 2 roky
 • 15,92 %
 • 3 roky
 • 26,10 %
 • 5 let
 • 33,43 %
 • 10 let
 • Od založení (5. 1. 2016)
 • 44,04 %

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

 • 2 roky
 • 7,67 %
 • 3 roky
 • 8,04 %
 • 5 let
 • 5,94 %
 • 10 let
 • Od založení (5. 1. 2016)
 • 6,37 %
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.