Conseq Indexový ETF Aggressive ESG A (CZK)

Rozšiřte své portfolio o novou pasivní investiční strategii. Investujte moderně a odpovědně.

 

Conseq Indexový ETF Aggressive ESG zprostředkovává investorům možnost participovat na výkonnosti akciových trhů prostřednictví nízkonákladových ETF, spravovaných světovou jedničkou BlackRock s přihlédnutím k ESG standardům.

Modelové portfolio se zaměřuje na fondy environmentálně a sociálně odpovědného investování a tvoří jej především ETF zaměřené na akciové trhy a jen z menší části na dluhopisy.

Vzhledem k vysokému zastoupení v akciích je určen klientům, kteří preferují vyšší výnos. Oproti akciovým fondům přestavuje konzervativnější řešení. Investice je zajištěná proti výkyvům kurzu české koruny.

Základní charakteristika fondu

 • otevřený podílový fond
 • investiční horizont 5 a více let
 • cílová aktiva ETF (Exchange Traded Funds) dle složení podkladového modelového portfolia Strategic EUR ESG Model Portfolio – Aggressive Portfolio investiční společnosti BlackRock
 • vstupní poplatek dle standardního sazebníku pro „Dynamické“ investiční nástroje, max. 5,00 %
 • bez výstupního poplatku
 • manažerský poplatek pouze 1,15 % p.a.
 • denní likvidita

Spojení silných partnerů

Fond Conseq Indexový ETF Aggressive ESG spojuje výhody společností Conseq a BlackRock.

Investorům poskytuje možnost investovat již od nízkých částek a za výhodných podmínek díky fondovému řešení Conseq a zároveň se podílet na modelovém portfoliu světové jedničky ve správě aktiv společnosti BlackRock.

Proč Conseq Indexový

Investujte:

 • Levně - manažerský poplatek jen 1,15 %
 • Odpovědně - fond klade velký důraz na sociálně odpovědné investování
 • Pasivně - Conseq Indexový fond kopíruje strategii společnosti BlackRock
 • Moderně - Založení fondu je inspirováno aktuálním trendem pasivního investování
Využijte nové investiční řešení, kterým vycházíme vstříc požadavkům klientů. Fond se hodí jako doplněk aktivně řízených fondů a nabízí tak další možnost diverzifikace portfolia.

Kontakt

Pokud máte zájem o bližší informace o fondu Conseq Indexový ETF, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese fondy@conseq.cz.


 

Základní informace

 • Cena za kus
 • (13. 5. 2021) 1,0285 CZK
 • Roční maximum
 • (10. 5. 2021) 1,0491 CZK
 • Roční minimum
 • (5. 3. 2021) 0,9810 CZK
 • Investiční společnost
 • Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 • Datum založení
 • 11. 11. 2020
 • Země registrace
 • Česká republika
 • Objem aktiv fondu
 • 12 804 475,46 CZK

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Smíšená aktiva
 • Regionální zaměření
 • Vyspělé i rozvíjející se trhy
  Globální
 • Tematické zaměření
 • Dynamické
  Fond Fondů
 • Dividendová politika
 • Akumulační
 • Měna denominace
 • CZK

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie

  Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

 • Dynamické
 • Poplatky za správu

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • 1,72 %
 • z toho manažerský poplatek
 • 1,15 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 5 let
 • Investiční preference
 • Růst
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano
 • Tolerance rizika

  Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

 • Rizikový profil 5
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Základní
  Informovaný
  Pokročilý
 • Negativní cílový trh
 • Garance bez ztrát

Kumulativní výkonnost (%)

 • 1 týden
 • -1,26 %
 • 1 měsíc
 • -0,54 %
 • 3 měsíce
 • -0,33 %
 • 6 měsíců
 • 2,85 %
 • Od počátku roku
 • 2,29 %
 • 1 rok
 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení (11. 11. 2020)

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení (11. 11. 2020)
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.