Conseq Invest Akcie Nové Evropy B

Conseq Invest Akcie Nové Evropy, otevřený podílový fond, třída B / CZ0008477031 vznikl 1. 3. 2022 přeměnou původního Conseq Invest New Europe Equity Fund, podfondu fondu Conseq Invest plc, třída B / IE0031283520. Graf historických cen fondu i tabulky výkonností fondu proto zohledňují i historické ceny původního podfondu před přeměnou. Minimální investice do této třídy fondu je 1.000.000 CZK pro první nákup, 100.000 CZK pro následnou investici.
 
 

Základní informace

 • Cena za kus
 • (31. 5. 2023) 3,0645 CZK
 • Roční maximum
 • (23. 5. 2023) 3,1461 CZK
 • Roční minimum
 • (30. 9. 2022) 2,3609 CZK
 • Investiční společnost
 • Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 • Datum založení
 • 11. 9. 2000
 • Země registrace
 • Česká republika
 • Objem aktiv fondu
 • 3 639 749 725,32 CZK

Výkonnost fondu

 • Průměrná roční výkonnost
 • Kumulativní výkonnost
 • 1 týden
 • -1,91 %
 • 1 měsíc
 • 1,69 %
 • 3 měsíce
 • 3,32 %
 • 6 měsíců
 • 9,53 %
 • Od počátku roku
 • 9,91 %
 • 1 rok
 • 6,90 %
 • 2 roky
 • 0,65 % p.a.
 • 1,31 %
 • 3 roky
 • 12,39 % p.a.
 • 41,95 %
 • 5 let
 • 3,49 % p.a.
 • 18,72 %
 • 10 let
 • 5,76 % p.a.
 • 75,13 %
 • Od založení (11. 9. 2000)
 • 5,05 % p.a.
 • 206,45 %

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Akcie
 • Regionální zaměření
 • Středoevropský region
  Středoevropský region
 • Tematické zaměření
 • Dividendová politika
 • Akumulační
 • Měna denominace
 • CZK
 • Investiční profil

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie

  Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

 • Dynamické
 • Poplatky za správu

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • 0,88 %
 • z toho manažerský poplatek
 • 0,75 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 5 let
 • Investiční preference
 • Růst
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano – bez záruky maximální možné ztráty
 • Tolerance rizika (SRRI)

  Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

 • Rizikový profil 7
 • Preference udržitelnosti (SFDR)
 • Neutrální (článek 6)
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Základní
  Informovaný
  Pokročilý
 • Negativní cílový trh
 • Garance bez ztrát
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.


Toto je propagační sdělení. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut fondu a sdělení klíčových informací pro investory. Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.