Conseq Invest Konzervativní D

Procentuální hodnoty v grafu zobrazují pouze cenovou výkonnost a nezohledňují vyplacenou dividendu. Tabulky výkonností naopak vyplacené dividendy zohledňují.
 

Základní informace

 • Cena za kus
 • (7. 12. 2021) 89,2439 CZK
 • Roční maximum
 • (23. 12. 2020) 89,6226 CZK
 • Roční minimum
 • (2. 7. 2021) 88,9599 CZK
 • Investiční společnost
 • Conseq Invest plc
 • Datum založení
 • 15. 1. 2004
 • Země registrace
 • Irsko
 • Objem aktiv fondu
 • 2 207 946 634,49 CZK

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Krátkodobé investice
 • Regionální zaměření
 • Středoevropský region
  Středoevropský region
 • Tematické zaměření
 • Bez omezení
  S dominantní měnou (CZK)
 • Dividendová politika
 • Distribuční
 • Měna denominace
 • CZK

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie

  Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

 • Krátkodobé
 • Poplatky za správu

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • 0,73 %
 • z toho manažerský poplatek
 • 0,50 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 1 rok
 • Investiční preference
 • Růst
  Ochrana
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano – bez záruky maximální možné ztráty
 • Tolerance rizika

  Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

 • Rizikový profil 2
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Základní
  Informovaný
  Pokročilý
 • Negativní cílový trh
 • Garance bez ztrát

Kumulativní výkonnost (%)

 • 1 týden
 • 0,01 %
 • 1 měsíc
 • 0,03 %
 • 3 měsíce
 • 0,23 %
 • 6 měsíců
 • 0,16 %
 • Od počátku roku
 • 0,74 %
 • 1 rok
 • 1,03 %
 • 2 roky
 • 1,52 %
 • 3 roky
 • 3,87 %
 • 5 let
 • 5,47 %
 • 10 let
 • 16,27 %
 • Od založení (15. 1. 2004)
 • 38,07 %

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

 • 2 roky
 • 0,76 %
 • 3 roky
 • 1,27 %
 • 5 let
 • 1,07 %
 • 10 let
 • 1,52 %
 • Od založení (15. 1. 2004)
 • 1,82 %
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.