Conseq Invest Konzervativní D

Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond, třída D / CZ0008476991 vznikl 1. 3. 2022 přeměnou původního Conseq Invest Conservative Bond Fund, podfondu fondu Conseq Invest plc, třída D / IE0034074934. Graf historických cen fondu i tabulky výkonností fondu proto zohledňují i historické ceny původního podfondu před přeměnou. Minimální investice do této třídy fondu je 500.000 CZK pro první nákup, 50.000 CZK pro následnou investici.
 
 

Základní informace

 • Cena za kus
 • (31. 5. 2023) 0,9157 CZK
 • Roční maximum
 • (14. 4. 2023) 0,9418 CZK
 • Roční minimum
 • (17. 6. 2022) 0,8909 CZK
 • Investiční společnost
 • Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 • Datum založení
 • 15. 1. 2004
 • Země registrace
 • Česká republika
 • Objem aktiv fondu
 • 2 246 262 021,29 CZK

Výkonnost fondu

 • Průměrná roční výkonnost
 • Kumulativní výkonnost
 • 1 týden
 • -2,61 %
 • 1 měsíc
 • -2,41 %
 • 3 měsíce
 • -1,99 %
 • 6 měsíců
 • -0,22 %
 • Od počátku roku
 • -0,72 %
 • 1 rok
 • 2,58 %
 • 2 roky
 • 1,48 % p.a.
 • 2,99 %
 • 3 roky
 • 1,74 % p.a.
 • 5,31 %
 • 5 let
 • 1,45 % p.a.
 • 7,45 %
 • 10 let
 • 1,02 % p.a.
 • 10,67 %
 • Od založení (15. 1. 2004)
 • 1,82 % p.a.
 • 41,94 %

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Krátkodobé investice
 • Regionální zaměření
 • Středoevropský region
  Středoevropský region
 • Tematické zaměření
 • Bez omezení
  S dominantní měnou (CZK)
 • Dividendová politika
 • Distribuční
 • Měna denominace
 • CZK
 • Investiční profil

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie

  Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

 • Krátkodobé
 • Poplatky za správu

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • 0,67 %
 • z toho manažerský poplatek
 • 0,50 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 1 rok
 • Investiční preference
 • Růst
  Ochrana
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano – bez záruky maximální možné ztráty
 • Tolerance rizika (SRRI)

  Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

 • Rizikový profil 2
 • Preference udržitelnosti (SFDR)
 • Neutrální (článek 6)
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Základní
  Informovaný
  Pokročilý
 • Negativní cílový trh
 • Garance bez ztrát
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.


Toto je propagační sdělení. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut fondu a sdělení klíčových informací pro investory. Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.