Conseq Model portfolio Aggressive ESG A (CZK)

 

Rozšiřte své portfolio o novou pasivní investiční strategii. Investujte moderně a odpovědně.

Conseq Model portfolio Aggressive ESG, otevřený podílový fond, zprostředkovává investorům možnost participovat na výkonnosti akciových trhů prostřednictvím nízkonákladových ETF, spravovaných světovou jedničkou BlackRock s přihlédnutím k ESG standardům.

Vzhledem k vysokému zastoupení v akciích je určen klientům, kteří preferují vyšší výnos. Oproti akciovým fondům představuje konzervativnější řešení. 

Využijte nové investiční řešení, kterým vycházíme vstříc požadavkům klientů. Fond se hodí jako doplněk aktivně řízených fondů a nabízí tak další možnost diverzifikace portfolia.

Proč Conseq Model portfolio Aggressive ESG

Investujte:

 • Levně - manažerský poplatek jen 1,15 %
 • Odpovědně - fond klade velký důraz na sociálně odpovědné investování
 • Pasivně - Conseq Model fond kopíruje strategii společnosti BlackRock
 • Moderně - Založení fondu je inspirováno aktuálním trendem pasivního investování

Spojení silných partnerů

Fond Conseq Model portfolio Aggresive ESG spojuje výhody společností Conseq a BlackRock.

Investorům poskytuje možnost investovat již od nízkých částek a za výhodných podmínek díky fondovému řešení Conseq a zároveň se podílet na modelovém portfoliu světové jedničky ve správě aktiv společnosti BlackRock.

Základní informace

 • Cena za kus
 • (27. 9. 2023) 0,9932 CZK
 • Roční maximum
 • (27. 7. 2023) 1,0661 CZK
 • Roční minimum
 • (12. 10. 2022) 0,8860 CZK
 • Investiční společnost
 • Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 • Datum založení
 • 11. 11. 2020
 • Země registrace
 • Česká republika
 • Objem aktiv fondu
 • 92 408 663,00 CZK

Výkonnost fondu

 • Průměrná roční výkonnost
 • Kumulativní výkonnost
 • 1 týden
 • -3,48 %
 • 1 měsíc
 • -2,41 %
 • 3 měsíce
 • -3,42 %
 • 6 měsíců
 • 0,96 %
 • Od počátku roku
 • 4,28 %
 • 1 rok
 • 9,82 %
 • 2 roky
 • -4,17 % p.a.
 • -8,17 %
 • 3 roky
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení (11. 11. 2020)

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Smíšená aktiva
 • Regionální zaměření
 • Vyspělé i rozvíjející se trhy
  Globální
 • Tematické zaměření
 • Dynamické
  Fond Fondů
 • Dividendová politika
 • Akumulační
 • Měna denominace
 • CZK
 • Investiční profil

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie

  Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

 • Dynamické
 • Poplatky za správu

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • 1,34 %
 • z toho manažerský poplatek
 • 1,15 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 5 let
 • Investiční preference
 • Růst
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano – bez záruky maximální možné ztráty
 • Tolerance rizika (SRRI)

  Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

 • Rizikový profil 5
 • Preference udržitelnosti (SFDR)
 • Doplňková (článek 8)
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Základní
  Informovaný
  Pokročilý
 • Negativní cílový trh
 • Garance bez ztrát
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.


Toto je propagační sdělení. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut fondu a sdělení klíčových informací pro investory. Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.