Conseq Polských dluhopisů, CSQF SICAV (PLN)

Podfond Conseq Polskich Obligacji, CSQF SICAV (PLN) / CZ0008044716 vznikl 1.1.2020 přeměnou původního fondu Conseq Polskich Obligacji (PLN) / CZ0008474079. Graf historických cen podfondu i tabulky výkonnosti podfondu proto zohledňují i historické ceny původního fondu před přeměnou.
 

Základní informace

 • Cena za kus
 • (2. 12. 2021) 1,1446 PLN
 • Roční maximum
 • (19. 1. 2021) 1,2122 PLN
 • Roční minimum
 • (23. 11. 2021) 1,1425 PLN
 • Investiční společnost
 • Conseq Funds SICAV, a.s.
 • Datum založení
 • 4. 2. 2014
 • Země registrace
 • Česká republika
 • Objem aktiv fondu
 • 6 574 298,06 PLN

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Dluhopisy
 • Regionální zaměření
 • Středoevropský region
  Středoevropský region
 • Tematické zaměření
 • Bez omezení
  S dominantní měnou (PLN)
  Specifická země
 • Dividendová politika
 • Akumulační
 • Měna denominace
 • PLN

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie

  Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

 • Konzervativní
 • Poplatky za správu

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • 1,51 %
 • z toho manažerský poplatek
 • 1,00 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 3 roky
 • Investiční preference
 • Růst
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano – bez záruky maximální možné ztráty
 • Tolerance rizika

  Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

 • Rizikový profil 3
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Základní
  Informovaný
  Pokročilý
 • Negativní cílový trh
 • Garance bez ztrát

Kumulativní výkonnost (%)

 • 1 týden
 • 0,07 %
 • 1 měsíc
 • -1,57 %
 • 3 měsíce
 • -4,16 %
 • 6 měsíců
 • -4,16 %
 • Od počátku roku
 • -5,18 %
 • 1 rok
 • -5,05 %
 • 2 roky
 • -2,67 %
 • 3 roky
 • 0,70 %
 • 5 let
 • 8,00 %
 • 10 let
 • Od založení (4. 2. 2014)
 • 14,46 %

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

 • 2 roky
 • -1,34 %
 • 3 roky
 • 0,23 %
 • 5 let
 • 1,55 %
 • 10 let
 • Od založení (4. 2. 2014)
 • 1,74 %
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.