CS (Lux) Commodity Index Plus B (USD)

 

Základní informace

 • Cena za kus
 • (3. 3. 2021) 55,1800 USD
 • Roční maximum
 • (24. 2. 2021) 56,9500 USD
 • Roční minimum
 • (18. 3. 2020) 38,6700 USD
 • Investiční společnost
 • Credit Suisse Investment Funds
 • Datum založení
 • 7. 11. 2005
 • Země registrace
 • Lucembursko
 • Objem aktiv fondu
 • 4 257 617,23 USD

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Komodity
 • Regionální zaměření
 • Vyspělé i rozvíjející se trhy
  Globální
 • Tematické zaměření
 • Tématicky zaměřené
 • Dividendová politika
 • Akumulační
 • Měna denominace
 • USD

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie

  Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

 • Dynamické
 • Poplatky za správu

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • 1,62 %
 • z toho manažerský poplatek
 • 1,40 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 8 let
 • Investiční preference
 • Růst
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano
 • Tolerance rizika

  Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

 • Rizikový profil 5
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Základní
  Informovaný
  Pokročilý
 • Negativní cílový trh
 • Garance bez ztrát

Kumulativní výkonnost (%)

 • 1 týden
 • -3,11 %
 • 1 měsíc
 • 3,59 %
 • 3 měsíce
 • 14,10 %
 • 6 měsíců
 • 16,88 %
 • Od počátku roku
 • 8,37 %
 • 1 rok
 • 16,68 %
 • 2 roky
 • 6,30 %
 • 3 roky
 • -1,00 %
 • 5 let
 • 13,91 %
 • 10 let
 • -50,40 %
 • Od založení (7. 11. 2005)
 • -44,82 %

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

 • 2 roky
 • 3,10 %
 • 3 roky
 • -0,33 %
 • 5 let
 • 2,64 %
 • 10 let
 • -6,77 %
 • Od založení (7. 11. 2005)
 • -3,80 %
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.