FF - China Consumer Fund (USD)

 

Základní informace

 • Cena za kus
 • (8. 12. 2021) 21,7600 USD
 • Roční maximum
 • (15. 2. 2021) 33,5400 USD
 • Roční minimum
 • (3. 12. 2021) 20,9800 USD
 • Investiční společnost
 • Fidelity Funds
 • Datum založení
 • 23. 2. 2011
 • Země registrace
 • Lucembursko
 • Objem aktiv fondu
 • 992 683 350,66 USD

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Akcie
 • Regionální zaměření
 • Rozvíjející se trhy
  Asie (bez Japonska)
 • Tematické zaměření
 • Tématicky zaměřené
  Specifická země
 • Dividendová politika
 • Akumulační
 • Měna denominace
 • USD

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie

  Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

 • Dynamické
 • Poplatky za správu

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • 1,91 %
 • z toho manažerský poplatek
 • 1,50 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 5 let
 • Investiční preference
 • Růst
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano – bez záruky maximální možné ztráty
 • Tolerance rizika

  Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

 • Rizikový profil 6
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Základní
  Informovaný
  Pokročilý
 • Negativní cílový trh
 • Garance bez ztrát

Kumulativní výkonnost (%)

 • 1 týden
 • -0,64 %
 • 1 měsíc
 • -3,84 %
 • 3 měsíce
 • -7,68 %
 • 6 měsíců
 • -20,26 %
 • Od počátku roku
 • -20,44 %
 • 1 rok
 • -17,45 %
 • 2 roky
 • 12,86 %
 • 3 roky
 • 28,38 %
 • 5 let
 • 51,64 %
 • 10 let
 • 133,30 %
 • Od založení (23. 2. 2011)
 • 117,60 %

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

 • 2 roky
 • 6,24 %
 • 3 roky
 • 8,68 %
 • 5 let
 • 8,68 %
 • 10 let
 • 8,84 %
 • Od založení (23. 2. 2011)
 • 7,47 %
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.