Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD)

 

Základní informace

 • Cena za kus
 • (21. 1. 2021) 46,4700 USD
 • Roční maximum
 • (19. 1. 2021) 47,3800 USD
 • Roční minimum
 • (16. 3. 2020) 26,2300 USD
 • Investiční společnost
 • Franklin Templeton Investments
 • Datum založení
 • 3. 4. 2000
 • Země registrace
 • Lucembursko
 • Objem aktiv fondu

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Akcie
 • Regionální zaměření
 • Vyspělé trhy
  Severní Amerika
 • Tematické zaměření
 • Sektorové
 • Dividendová politika
 • Akumulační
 • Měna denominace
 • USD

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie
 • Dynamické
 • Poplatky za správu

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • 1,82 %
 • z toho manažerský poplatek
 • 1,00 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 5 let
 • Investiční preference
 • Růst
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano
 • Tolerance rizika

  Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

 • Rizikový profil 7
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Základní
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulativní výkonnost (%)

 • 1 týden
 • -1,50 %
 • 1 měsíc
 • 1,20 %
 • 3 měsíce
 • 15,83 %
 • 6 měsíců
 • 11,17 %
 • Od počátku roku
 • 3,06 %
 • 1 rok
 • 30,61 %
 • 2 roky
 • 53,57 %
 • 3 roky
 • 41,89 %
 • 5 let
 • 72,94 %
 • 10 let
 • 355,59 %
 • Od založení (3. 4. 2000)
 • 364,70 %

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

 • 2 roky
 • 23,92 %
 • 3 roky
 • 12,37 %
 • 5 let
 • 11,58 %
 • 10 let
 • 16,37 %
 • Od založení (3. 4. 2000)
 • 7,66 %
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.