Generali Fond nových ekonomik (CZK)

 

Základní informace

 • Cena za kus
 • (28. 11. 2022) 0,7365 CZK
 • Roční maximum
 • (12. 1. 2022) 0,8996 CZK
 • Roční minimum
 • (24. 10. 2022) 0,6624 CZK
 • Investiční společnost
 • Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
 • Datum založení
 • 11. 10. 2001
 • Země registrace
 • Česká republika
 • Objem aktiv fondu

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Akcie
 • Regionální zaměření
 • Rozvíjející se trhy
  Globální rozvíjející se trhy
 • Tematické zaměření
 • Dividendová politika
 • Akumulační
 • Měna denominace
 • CZK
 • Investiční profil

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie

  Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

 • Dynamické
 • Poplatky za správu

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • 2,37 %
 • z toho manažerský poplatek
 • 2,23 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 8 let
 • Investiční preference
 • Růst
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano – bez záruky maximální možné ztráty
 • Tolerance rizika (SRRI)

  Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

 • Rizikový profil 6
 • Preference udržitelnosti (SFDR)
 • Neutrální (článek 6)
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Pokročilý
 • Negativní cílový trh
 • Garance bez ztrát

Kumulativní výkonnost (%)

 • 1 týden
 • 0,23 %
 • 1 měsíc
 • 9,73 %
 • 3 měsíce
 • -1,48 %
 • 6 měsíců
 • -6,78 %
 • Od počátku roku
 • -14,51 %
 • 1 rok
 • -11,92 %
 • 2 roky
 • -9,64 %
 • 3 roky
 • -1,97 %
 • 5 let
 • -13,23 %
 • 10 let
 • -2,96 %
 • Od založení (11. 10. 2001)

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

 • 2 roky
 • -4,94 %
 • 3 roky
 • -0,66 %
 • 5 let
 • -2,80 %
 • 10 let
 • -0,30 %
 • Od založení (11. 10. 2001)
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.

Na našich webových stránkách využíváme soubory cookies. Cookies používáme pro zajištění správné funkčnosti stránek, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu a reklamy. Informace o používání cookies najdete v našich Zásadách používání webových stránek a cookie, kde můžete i později upravit nastavení svých souhlasů. Souhlasíte s používáním cookies?
Více informací a nastavení preferencí