Goldman Sachs IV Czech Crown Short Dur.Bond P(CZK)

 

Základní informace

 • Cena za kus
 • (22. 9. 2023) 1 561,6900 CZK
 • Roční maximum
 • (21. 4. 2023) 1 568,0300 CZK
 • Roční minimum
 • (12. 10. 2022) 1 512,9200 CZK
 • Investiční společnost
 • Goldman Sachs Funds
 • Datum založení
 • 31. 12. 2014
 • Země registrace
 • Lucembursko
 • Objem aktiv fondu

Výkonnost fondu

 • Průměrná roční výkonnost
 • Kumulativní výkonnost
 • 1 týden
 • 0,01 %
 • 1 měsíc
 • 0,50 %
 • 3 měsíce
 • 1,42 %
 • 6 měsíců
 • -0,13 %
 • Od počátku roku
 • 1,67 %
 • 1 rok
 • 3,17 %
 • 2 roky
 • 1,45 % p.a.
 • 2,92 %
 • 3 roky
 • 0,22 % p.a.
 • 0,67 %
 • 5 let
 • 0,84 % p.a.
 • 4,26 %
 • 10 let
 • Od založení (31. 12. 2014)
 • 0,24 % p.a.
 • 2,15 %

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Dluhopisy
 • Regionální zaměření
 • Středoevropský region
  Středoevropský region
 • Tematické zaměření
 • S dominantní měnou (CZK)
 • Dividendová politika
 • Akumulační
 • Měna denominace
 • CZK
 • Investiční profil

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie

  Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

 • Konzervativní
 • Poplatky za správu

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • 0,36 %
 • z toho manažerský poplatek
 • 0,01 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 3 roky
 • Investiční preference
 • Růst
  Ochrana
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano – bez záruky maximální možné ztráty
 • Tolerance rizika (SRRI)

  Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

 • Rizikový profil 2
 • Preference udržitelnosti (SFDR)
 • Neutrální (článek 6)
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Základní
  Informovaný
  Pokročilý
 • Negativní cílový trh
 • Garance bez ztrát
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.


Toto je propagační sdělení. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut fondu a sdělení klíčových informací pro investory. Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.