iKonto PRO úroky (CZK)

Před rozhodnutím investovat do podílového fondu by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací a statutu (prospektu) fondu. Údaje o minulých kursech a výnosech prezentované v reklamních materiálech nelze považovat za indikátor budoucího vývoje. Hodnota investice do podílových fondů může s časem jak stoupat, tak i klesat a Conseq Investment Management, a.s., ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci. Další informace, sdělení klíčových informací, kopie statutu (prospektu) fondu a poslední výroční a pololetní zprávy můžete (zdarma) získat v sídle společnosti Conseq Investment Management, a.s., nebo na odkazech níže. Reklamní bannery nemohou z objektivních důvodů obsahovat všechny nezbytné informace a prezentované údaje a je proto nutné vyhodnocovat je společně s výše uvedenými zákonnými informacemi, na jejichž základě lze danou investiční službu poptávat.
 

Chcete hned začít investovat?

Je to jednoduché a vše online.

 • Vyplníte vaše osobní údaje, zodpovíte náš investiční a AML dotazník. 
 • Spolu se smlouvu nastavíte i pokyn k nákupu investičních nástrojů. Tím nám dáváte vědět, do čeho a jak chcete investovat peníze, které na smlouvu pošlete.
 • Před podpisem smlouvy budete také potřebovat nahrát fotky dvou dokladů totožnosti a potvrzení o bankovním účtu vedeném na vaše jméno, abychom věděli, že smlouvu uzavíráte opravdu vy.
Investovat do fondu iKonto PRO úroky (CZK)

Před provedením investice věnujte prosím pozornost zákonným informacím, uvedeným na této stránce.

Proč právě iKonto PRO úroky?

icony-iKonto-2.png
 • optimální volba pro zhodnocení jednorázových vkladů
 • fond investuje především do vkladů a reverzních repooperací, jejichž výnos se bude odvíjet od dvoutýdenní repo sazby ČNB 
 • při současném nastavení základní úrokové sazby ČNB na úrovni 7 % lze průběžný výnos fondu očekávat na úrovni 6,15 % p.a. * 
 • vysoká likvidita - v týdenních intervalech (každé úterý) máte možnost získat výnosy nebo celou investovanou částku zpět
 • nízká rizikovost - vyplývající z významného podílu reverzních repo obchodů, operační rizika
 • minimální investice od 200 Kč, maximální investice bez limitu
 • * Cílem fondu je dosahovat zhodnocení na úrovni dvoutýdenní repo sazby ČNB snížené o 0,85 p. b. (zahrnuje očekávané průběžné náklady fondu ve výši cca 0,5 % p.a. a 5% daň z výnosu na úrovni fondu). Jedná se o očekávaný průběžný výnos během roku, který nezahrnuje jednorázový dopad poplatku do rezolučního fondu ve výši 0,15 %, jenž negativně ovlivní výnos fondu na přelomu kalendářního roku. Při dodržení horizontu 1 roku tak očekávaný výnos dosáhne hodnoty 6 % (za předpokladu stability sazeb).

Pro koho je fond určen?

 • pro investora, který je konzervativní a hledá investici s minimálním úrokovým rizikem a dobře predikovatelným výnosem
 • pro investora, který hledá alternativu k depozitním vkladům u bank či kampeliček

Kontakt

Pokud máte zájem o bližší informace o fondu iKonto PRO úroky, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese fondy@conseq.cz nebo na telefonním čísle +420 225 988 225.

Základní informace

 • Cena za kus
 • (26. 9. 2023) 1,0094 CZK
 • Roční maximum
 • (26. 9. 2023) 1,0094 CZK
 • Roční minimum
 • (1. 8. 2023) 1,0000 CZK
 • Investiční společnost
 • Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 • Datum založení
 • 1. 8. 2023
 • Země registrace
 • Česká republika
 • Objem aktiv fondu
 • 50 718 542,30 CZK

Výkonnost fondu

 • Průměrná roční výkonnost
 • Kumulativní výkonnost
 • 1 týden
 • 0,12 %
 • 1 měsíc
 • 0,59 %
 • 3 měsíce
 • 6 měsíců
 • Od počátku roku
 • 1 rok
 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení (1. 8. 2023)
 • 0,94 %

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Krátkodobé investice
 • Regionální zaměření
 • Středoevropský region
  Středoevropský region
 • Tematické zaměření
 • Peněžní trh
  S dominantní měnou (CZK)
  Specifická země
 • Dividendová politika
 • Akumulační
 • Měna denominace
 • CZK
 • Investiční profil

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie

  Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

 • Kompenzační
 • Poplatky za správu

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • 0,45 %
 • z toho manažerský poplatek
 • 0,40 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 1 rok
 • Investiční preference
 • Růst
  Ochrana
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano – bez záruky maximální možné ztráty
 • Tolerance rizika (SRRI)

  Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

 • Rizikový profil 1
 • Preference udržitelnosti (SFDR)
 • Neutrální (článek 6)
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Základní
  Informovaný
  Pokročilý
 • Negativní cílový trh
 • Garance bez ztrát
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.


Toto je propagační sdělení. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut fondu a sdělení klíčových informací pro investory. Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.