KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, s.s.,a.s.(EUR)

 

Základní informace

 • Cena za kus
 • (28. 9. 2020) 0,0201 EUR
 • Roční maximum
 • (20. 1. 2020) 0,0287 EUR
 • Roční minimum
 • (18. 3. 2020) 0,0157 EUR
 • Investiční společnost
 • IAD Investments, správ. spol., a. s.
 • Datum založení
 • 20. 1. 2006
 • Země registrace
 • Slovenská republika
 • Objem aktiv fondu

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Smíšená aktiva
 • Regionální zaměření
 • Rozvíjející se trhy
  Východní evropa
 • Tematické zaměření
 • Flexibilní
 • Dividendová politika
 • Akumulační
 • Měna denominace
 • EUR

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie
 • Středně rizikové
 • Poplatky za správu
 • z toho manažerský poplatek
 • 3,00 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 5 let
 • Investiční preference
 • Růst
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano
 • Tolerance rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Základní
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulativní výkonnost (%)

 • 1 týden
 • 0,25 %
 • 1 měsíc
 • -5,28 %
 • 3 měsíce
 • -8,95 %
 • 6 měsíců
 • 12,95 %
 • Od počátku roku
 • -25,17 %
 • 1 rok
 • -17,94 %
 • 2 roky
 • -5,66 %
 • 3 roky
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

 • 2 roky
 • -2,87 %
 • 3 roky
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení
Zeptejte se nás

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.